Hervatting kerkdiensten met kerkgangers

Met ingang van 1e Pinksterdag is het weer mogelijk om met maximaal 30 kerkgangers de dienst in de kerk bij te wonen. Dezelfde regels rondom de corona-preventie als  voorheen blijven van kracht.

Dit betekent dat u zich van tevoren moet opgeven via de website of telefonisch via de scriba.

Er moet 1,5 meter afstand worden gehouden. Volg de aanwijzingen van de vrijwilligers die de zitplaatsen aanwijzen! Het dragen van een mondkapje in de kerk is verplicht, maar  nu alleen nog tijdens het lopen door de gangpaden. Dus ook bij het verlaten van de kerk. Wanneer u tijdens de dienst op uw plaats zit mag het mondkapje af.

Deze regels gelden voor iedereen ,ongeacht of u wel of niet bent gevaccineerd.