ZWO Aardappelactie Indonesië

De ZWO commissie Oostkapelle verkoopt aardappelen: een zak met 5 kg. aardappelen kost slechts 3,50 euro. De aardappelen zijn gratis geleverd door door verschillende boeren, zodat de financiële opbrengst van deze actie volledig bestemd is voor de drie projecten van ‘Delta voor Indonesië’: boerengezinnen op Java, straatkinderen in Yogyakarta, kerkvrouwen op Papoea. De actie loopt van februari tot eind maart 2021.

In het plaatselijke groenkleurige ‘Kerkblad’ van onze Protestantse Gemeente Oostkapelle, vond u een bestelformulier met onderaan een invulstrookje. Dat kunt u invullen en afleveren op het vermelde adres. Maar u kunt ook heel modern een zak aardappelen bestellen via het e-mailadres:  info@pgoostkapelle  Een derde mogelijkheid is: u kunt telefonisch bestellen via Simon Corbijn, tel. 591244. Doe dit vóór dinsdagavond, daarna kunt u zelf de aardappelen ophalen op daaropvolgende woensdagmiddag tussen 15 en 16 uur in het Protestants Kerkcentrum, Joh. de Pourckstraat 2.

Graag contant betalen of via het bankrekeningnummer ten name van de ZWO commissie Oostkapelle: NL32RABO0324007124 onder vermelding van: aardappelactie. Als u geen aardappels nodig hebt, kunt u ook deze actie steunen met enkel een gift voor Indonesië, uw betaalde aardappelen doneren we dan aan de Voedselbank Walcheren.