Actie Schoenendoos 2021

Vanwege de beperkingen i.v.m. het coronavirus hebben wij als Prot.Gem.Oostkapelle het afgelopen jaar niet meegedaan aan de Aktie Schoenendoos. Heel jammer natuurlijk.

Toch werd er door een klein groepje medewerkers van het controlecentrum in Zuidland (wat dus gesloten was) een oproep gedaan om van te voren gecontroleerde dozen in te leveren voor het vluchtelingenkamp Moria. Als tussenpersoon had ik thuis nog 63 dozen gecontroleerd en wel klaarstaan en die mocht ik inleveren bij hen. In totaal zijn er door die groep zo’n 3000 dozen gebracht naar Moria. Dat is mede mogelijk gemaakt door de giften die vanuit onze kerkgemeente zijn overgemaakt of die bij mij thuis in de bus zijn gedaan. Deze gulle gevers wil ik heel hartelijk bedanken namens die vluchtelingenkinderen in Moria die zo’n prachtige doos hebben mogen ontvangen. Wat zullen zij blij zijn met de schoolspullen en het speelgoed! Daarbij hebben velen van hen ook zo’n mooi Bijbelboekje gekregen waarin ze kunnen lezen dat Jezus van hen houdt. Een houvast als je opgroeit in zulke troosteloze omstandigheden. Laten we hopen dat het dit jaar weer mogelijk zal zijn om als kerkgemeente mee te doen aan de Aktie Schoenendoos.

 

Aktie Schoenendoos 2021

Omdat ik dit jaar ga verhuizen is het voor mij niet langer mogelijk om deze Aktie te organiseren in Oostkapelle. Ik heb het in de afgelopen jaren met veel plezier gedaan en ik hoop dat er iemand uit onze kerkgemeente is die dit dankbare werk wil voortzetten.

 

OPROEP: Wie zou(den) het leuk vinden om het organiseren van Aktie Schoenendoos binnen de prot.gemeente van Oostkapelle van mij over te nemen? Je mag me bellen voor opgave of voor nadere informatie op tel.nr. 06-48345846.

 

Matty Jobse