Gemeenteavond

Uitnodiging gemeenteavond woensdag 8 juli 2020 aanvang 19.30 uur in de Zionskerk (aanmelden vooraf is noodzakelijk).

 

Op woensdag 8 juli 2020 vindt de gemeenteavond plaats. Een avond die geheel in het teken staat van de Perspectieven nota. Deze nota geeft aan dat onze financiële positie zorgelijk is en dat we om die reden ons beleid drastisch moeten wijzigen. Dat willen we met u bespreken en uw mening daarover horen.

 

De corona richtlijnen brengen mee dat we niet met grote groepen kunnen vergaderen. Ook is het zo dat niet iedereen het verstandig vindt om de vergadering bij te wonen. Om hieraan tegemoet te komen bestaat de mogelijkheid om:

-de gemeenteavond feitelijk bij te wonen in de Zionskerk;

-wilt u niet naar de Zionskerk komen en beschikt u over internet dan kunt u de gemeenteavond thuis digitaal bijwonen. Het thuis digitaal bijwonen van de vergadering via internet houdt in dat we elkaar kunnen zien en horen en ook informatie met elkaar kunnen delen. We maken hiervoor gebruik van het programma StarLeaf.

Bent u niet in de gelegenheid de vergadering bij te wonen dan kunt uw vragen of opmerkingen vooraf kenbaar maken bij de scriba.

 

De insteek is dat tijdens de vergadering de perspectieven nota wordt toegelicht en er daarna de mogelijkheid is om met elkaar daarover in gesprek te gaan (ook met degenen die thuis de vergadering bijwonen).   

 

De samenvatting van de perspectieven nota staat in het Kerkblad van maart 2020. De nota is ook te raadplegen via de website (www.pg Oostkapelle.nl) of bij de scriba op te vragen.

 

Aanmelden voor de vergadering vooraf is noodzakelijk en kan via de website (www.pgoostkapelle.nl) door het aanmeldingsformulier voor deze vergadering in te vullen. Heeft u geen internet dan kunt u zich telefonisch aanmelden bij de scriba: 0118 – 582119. Kunt u de vergadering niet bijwonen dan kunt uw vragen of opmerkingen doorgeven aan de scriba (info@pgoostkapelle.nl).

 

De agenda voor deze vergadering ziet er als volgt uit:   

  1. Opening
  2. Toelichting en discussie over perspectieven nota pg Oostkapelle 2020 - 2030
  3. Rondvraag
  4. Sluiting

 

Namens de kerkenraad,

Ron Waverijn - scriba