Openluchtdiensten in juli

In de maand juli organiseren we openluchtdiensten bij de Zionskerk. Dat doen we binnen het protocol dat de kerkenraad hiervoor heeft vastgesteld. Deelname aan de kerkdiensten kan alleen door uzelf van tevoren aan te melden voor zaterdag 18.00u.  Dat kan via het aanmeldformulier op de website. Als u niet kunt beschikken over internet kunt u ook bellen met de scriba: 0118 – 582119.

 

We gaan in juli Openluchtdiensten houden: de eerste is op  zondag 5 juli 2020 bij de Zionskerk, aanvang 10.00 uur.

Sinds begin maart kunnen we vanwege de corona pandemie geen kerkdiensten houden. Aanvankelijk was het helemaal niet toestaan. Sinds 1 juni zijn weer diensten mogelijk met ten hoogste 30 bezoekers en vanaf 1 juli met maximaal 100 bezoekers.

Hoewel de richtlijnen rond de corona zijn verruimd vinden we het als kerkenraad nog niet verantwoord om 1 juli weer te starten met diensten in een van onze kerkgebouwen. Wel vinden we het verantwoord om in juli openluchtdiensten te houden. Die kunnen plaatsvinden op het parkeerterrein achter de Zionskerk. De eerste openluchtdienst is zondag 5 juli. Dat is gelijktijdig met de Overstapdienst van de kinderen van de nevendienst.

Ook voor deze openluchtdiensten geldt dat er maximaal 100 bezoekers tijdens de dienst aanwezig mogen zijn en dat de afstandsnorm van 1,5 meter onverkort van toepassing is.  In die norm van 100 bezoekers zijn de mensen die tijdens de dienst een functie vervullen zoals de predikanten de koster begrepen.

Om de kerkdiensten te kunnen bijwonen is het noodzakelijk dat iedereen zich vooraf aanmeldt. Dat kan door het aanmeldingsformulier dat op de website van PGO staat in te vullen  (www.pgoostkapelle.nl). Heeft u geen internet dan kunt u zich telefonisch aanmelden bij de scriba: 0118 – 582119. Aanmelden kan tot zaterdag 18.00 uur en moet elke week opnieuw plaatsvinden!

Bij slecht weer gaat de dienst niet door, ook niet in de Zionskerk. Dan komt er wel een korte dienst in de Zionskerk zonder kerkgangers, die op de gebruikelijke wijze wordt uitgezonden  (woord en beeld).Houdt de berichtgeving daarover op de website in de gaten.

-Dus in de maand juli houden we openluchtdiensten zoals hierboven staat vermeld. Voor alle diensten geldt dat zingen van liederen vanwege het besmettingsgevaar niet is toegestaan.

-Voor alle diensten geldt dat aanmelden vooraf noodzakelijk is.

U krijgt uw zitplaats aangewezen door een gastheer of gastvrouw. Personen die bij elkaar op één adres wonen kunnen naast elkaar zitten. De instructies van de begeleiders moeten strikt worden opgevolgd om de 1,5 meter norm te kunnen garanderen. Wij kunnen daar op worden gecontroleerd en aangesproken door de veiligheidsregio.

KOM NIET NAAR DE KERK ALS U VERKOUDEN BENT, LUCHTWEGKLACHTEN HEBT OF KOORTS, OOK NIET WANNEER U ZICH AL AANGEMELD HAD.

-Melden zich meer dan 100 kerkbezoekers aan dat houden we twee keer dienst. Degenen die daarvoor in aanmerking komen krijgen dan een uitnodiging voor die tweede dienst.

Of er vanaf augustus diensten in de kerk zullen worden gehouden is een afweging die de kerkenraad nog moet maken. Via het Kerkblad, de wekelijkse nieuwsbrief en de website houden we u hiervan op de hoogte.