Veilige kerk

Veilige kerk – pg Oostkapelle wijst vertrouwenspersonen aan.

De pg Oostkapelle wenst een veilige kerk te zijn. We gaan met respect met elkaar om en mensen met een speciale taak of opdracht binnen de kerk, maken geen misbruik van hun positie. Om dit te borgen heeft de kerkenraad twee vertrouwenspersonen aangesteld: te weten ds Lukasse en mevrouw A. Steglich. verder lezen