Hof van Heden

Zaterdag 18 augustus heeft de werkgroep Hof van Heden samen met het initiatief Groene kerk zich gepresenteerd in een gezamenlijke kraam tijdens de Oostkapelse dag.

Vernieling
Het doet ons verdriet te moeten melden dat in augustus 2 hoogstamfruitbomen zijn vernield, die met veel zorg zijn geplant. Er is aangifte gedaan bij Wijkagent (Pauline Heuvelsmans) en de gemeente en er is overleg geweest met campinghouders rondom en een verhuurbedrijf van vakantiewoningen. We hopen dat het hierbij blijft.

Oostkapelsedag 2018
Zaterdag 18 augustus heeft de werkgroep Hof van Heden samen met het initiatief Groene kerk zich gepresenteerd in een gezamenlijke kraam tijdens de Oostkapelse dag. Het afgelopen voorjaar was er veel aandacht voor het creëren van leefruimte voor de wilde bij en komend najaar zetten we dit voort: in onze kraam stond het raamwerk van een groot bijenhotel, dat is bestemd voor het Hof van Heden. Het doel van het bijenhotel is wooncondities te bieden voor de wilde bij en insecten die nodig zijn voor ons ecosysteem. Ze zijn veelal in de verdrukking door verstening en chemische bestrijdingsmiddelen. Tijdens de markt zijn kinderen enthousiast aan het zagen en boren geweest voor het maken van materiaal om het bijenhotel mee te vullen. Vrijdag 28 september zullen kinderen van basisschool de Lispeltuut in de Hof van Heden bezig zijn met zoveel mogelijk vullen (met bamboestengels, dennenappels, schors enz.) van dit prachtige bijenhotel ! Het bijenhotel met honingraatvormen is ontworpen door Ian Coppoolse. Samen met Wim Louws heeft hij het in elkaar gezet.
Er was daarnaast een prototype te bewonderen van een mini Bee&Bee-hotel gemaakt door Wim Louws dat heel eenvoudig in elkaar is te timmeren. Compleet met bouwtekening. Veel mensen hebben een kopie van de tekening meegenomen om zelf aan de slag te kunnen. 

Foto's

Afscheidvan Kees Schipper
Aan het eind van Oostkapelse dag hebben we als werkgroep en vrijwilligers onder genot van een sapje en een prikker met wat hartigs, afscheid genomen van Kees Schipper als voorzitter. Kees was vanuit de diaconie de initiatiefnemer van de Hof van Heden en de Snoeptuin en met zijn enthousiaste en volhardende inzet sinds de start in 2015 wist hij veel te bereiken en anderen te betrekken. Peter Geene, die de nieuwe coördinator wordt, sprak hem namens de werkgroep toe en bedankte hem voor zijn grote inzet. Ook veel dank aan zijn vrouw Meina, die vaak zorgde dat de activiteiten op foto werden vastgelegd. Stichting Landschapsbeheer Zeeland, sterk betrokken bij de realisatie van de Hof van Heden, was vertegenwoordigd door Sylvia Tuinder, die ook lid is van de werkgroep.
Aan het bijenhotel is, op een bordje, de naam Kees Schipper als initiatiefnemer van de Hof van Heden toegevoegd.
Met het vertrek van Kees verliezen we een belangrijke kracht en we hopen dat vanuit de Protestantse gemeenschap en/of de dorpsgemeenschap zich nieuwe vrijwilligers zullen melden om mee te helpen bij het beheer van de Hof en de activiteiten.