Wij de Kerk

Onze Protestantse Gemeente te Oostkapelle is een pluriforme en open gemeente. Daarom heeft de kerkenraad besloten om positief in te gaan op het verzoek van de ‘Stichting Wijdekerk’ en staan we sinds kort vermeld op hun website  www.wijdekerk.nl  als een gemeente waar mensen met verschillende seksuele geaardheid welkom zijn.

‘Stichting Wijdekerk’ heeft als Bijbels uitgangspunt ‘Wat ons drijft is de liefde van Christus’ (2 Korintiërs 5,14a) en is een initiatief van een groep christenen, zelf LHBT’er (lesbisch, homo, bi, transgender) of nauw betrokken bij LHBT’ers.

De Stichting heeft als doel om te laten zien hoe LHBT’ers en andere betrokkenen hun gemeente ervaren en roepen mensen daarom op hun persoonlijke ervaringen te delen. Daarnaast wil de Stichting allerlei kerkelijke gemeentes en parochies uitnodigen om inzage te geven in de mate waarin LHBT’ers als volwaardig gemeentelid worden geaccepteerd. Met deze gegevens worden kerken op de kaart gezet, want samen zijn wijdekerk!