Sluiten van de Zionskerk

De Zionskerk aan de Duinweg is verkocht en wordt op 1 september overgedragen aan de koper. Op 1e Pinksterdag wordt de afscheidsdienst  in deze kerk gehouden. Deze dienst begint in de Zionskerk. Na het liturgische deel rondom de sluiting vertrekken we naar de Dorpskerk voor het afsluitende deel van de dienst.

We doen dat in principe lopend, waarbij het fijn is om als groep naar de Dorpskerk te lopen. Uiteraard kunnen mensen die per auto zijn, of de afstand moeilijk zelf kunnen lopen, met de auto vervoerd worden. Zoveel mogelijk carpoolen is gewenst om zo de parkeerdruk te verminderen en sneller weer te kunnen aansluiten bij de rest van de kerkgangers, om zo de dienst op een goede manier voortgang te kunnen laten hebben.

Wanneer u zelf geen vervoer heeft ,maar wel met de auto naar de Dorpskerk wil gaan, dan kunt u dat aangeven via apjobse@zeelandnet.nl of tel  0651188971.  Na de dienst is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken in de Dorpskerk.

 

Daarnaast wordt er een afscheidsmiddag en-avond georganiseerd op zaterdag 27 mei

De kerkenraad nodigt u van harte uit voor deze afscheidsmiddag- en avond in het kader van de sluiting van de Zionskerk. We hopen velen te kunnen ontmoeten om met elkaar verbonden te zijn op dit bijzondere en ingrijpende moment van afscheid van het kerkgebouw en om met elkaar weer nieuwe stappen naar de toekomst te zetten.

Programma zaterdag 27 mei 2023

Middag

-14.00 – 15.00 uur orgelconcert Rinus Jobse

LET OP: Tijdens het concert zijn de kerkdeuren gesloten i.v.m. geluidsoverlast tijdens binnenkomen.

-15.00 – 17.00 uur expositie trouwjurken en doopjurken door Annelies Looise

Maaltijd

-17.00 – 18.30 uur hapje, drankje en gezamenlijke maaltijd

Wilt u zich s.v.p. voor 20 mei opgeven als u aan de maaltijd wil deelnemen i.v.m. de catering?

Aanmelden kan via apjobse@zeelandnet.nl of 0651188971 

Avondprogramma

-18.30 – 18.35 uur woord van welkom door Frans Vijlbrief

-18.40 - 19.00 uur verhalenvertellers Jan en Jopie Minnaard

-19.05 – 19.20 uur presentatie magazine Zionskerk

 Klaas Kuiken, Hans Corbijn, Jan Zwemer en Ron Waverijn

-19.25 - 20.00 uur quiz Jan Zwemer en Hans Corbijn

-20.05 – 20.25 uur verhalenvertellers Jan en Jopie Minnaard

-20. 25 – 20.35 uur uitslag quiz Jan Zwemer en Hans Corbijn

-20.35 – 21.00 uur samenzang o.l.v. Ds Flip Beukenhorst en Cocy Klaver (orgel) 

-21.00 uur afronding en afsluiting van de avond.

Aansluitend informeel samen zijn onder het genot van een hapje en een drankje

De programmaonderdelen lopen in elkaar over. De tijden zijn dus indicatief.

Wij hopen dat veel leden van onze gemeente deel nemen aan deze afscheidsbijeenkomst.

 

 

De periode tussen 28 mei en 1 september staat in het teken van de ontruiming van het gebouw. De ontruiming wordt voorbereid door opruimacties in de opslag op de zolder van de Zionskerk ,de Dorpskerk en het PKC.

Op zaterdag 10 juni wordt een verkoop georganiseerd van zaken die we in de nieuwe situatie niet meer nodig hebben of overcompleet zijn. U treft in dit kerkblad de informatie over deze verkoop aan. Deze dag is bedoeld voor de leden van de gemeente. Op zaterdag 17 juni is er een verkoping die voor iedereen toegankelijk is.

 

Op zondag 4 juni pakken we de draad naar de toekomst weer op met een instapdienst in de Dorpskerk  om 10.00 u en een feestelijk programma met een lunchconcert dat door Esther van der Ent en Esther Luteijn is opgezet.

 

(Hieronder de liturgie voor de samenzang op de Afscheidsavond van de Zionskerk a.s. zaterdag 27 mei 2023)

PGO Afscheidsavond Zionskerk Samenzang
PDF – 215,2 KB 112 downloads