Op zondag 19 maart was er een instapdienst in de Zionskerk. Aanvang 10.00 uur.

Het thema van deze dienst was: “Op weg naar Pasen”.

  Zoals gebruikelijk voor een instapdienst werd de dienst voorbereid door een groepje gemeenteleden. Dit keer ook samen met de leiding van de kindernevendienst. Zij werken tijdens de veertigdagentijd met een project van “Vertel het maar”, met als titel “Het moment dat alles verandert”. Wij “stapten” op 19 maart met hen mee met de onderliggende titel:

het is bijna tijd...

Rond het thema zochten we teksten en liederen die invulling geven aan het onderwerp. Daarbij gebruikten we ook informatie die de kindernevendienst ook tijdens de andere zondagen van de lijdenstijd in hun bijdragen voor de kinderen verwerkten. De Bijbelteksten kwamen uit Marcus.

Op deze zondag ging het voornamelijk over het bidden. Jezus bidt in Getsemane. Waar bidden wij? En waarom en waarvoor? Tijdens de overdenking werkten de kinderen dit op hun manier uit.

Zo gingen we op weg naar Pasen. Op deze zondag “op stap” met lezen, zingen, luisteren en kijken naar...

Zie hieronder het verslag van deze dienst.

 

Namens de voorbereidingsgroep,

Era Jacobse