“Mijn schoonmoeder is mijn inspiratie om een 'groen mens' te worden”

Gepubliceerd op 16 juli 2020 om 11:59

“Dominee, de mangoboom dichtbij de fundering van het hek van de kerk kunnen we beter         omhakken zodat de wortels straks niet het hek  vernielen”. Dat zei het hoofd van de     gebouwencommissie van de kerk die ik dien. Ik werk in een dorp waar watertekort een groot        probleem is.  Ik was het er niet mee eens dat de mangoboom  omgehakt zou worden, maar hun argumenten klonken erg logisch. Uiteindelijk ging ik  akkoord, zij het met pijn in mijn hart. 

Toen het moment aangebroken was en de bouwlui klaar stonden om de boom om te hakken, greep mijn schoonmoeder (de meeste mensen noemen haar Oma) in. Ze ging naar de mannen toe en zei: “Meneer, wilt u deze boom omhakken, wacht dan eerst tot ik door de Heer geroepen word. Pas als ik dood ben, mag u de boom omhakken”.

Ik stond niet ver van de bouwlui en was verbaasd over wat Oma had gezegd. Eigenlijk vond ik het ook maar niets dat die boom omgehakt zou worden, maar ik had voor het compromis gekozen met logische redenen voor het welzijn van het gebouw.  Na een lang gesprek, begreep de gebouwen- commissie waarom Oma resoluut had geweigerd. Oma had niet met veel woorden uitgelegd waarom de boom niet gekapt mocht  worden. Maar door haar resolute optreden beseften  we hoe belangrijk het is om bomen en groen te planten en te beschermen.  

Er ontstond een onrust in mijzelf, want hoewel we met de gemeenteleden al een aantal keren                gesproken hadden over hoe belangrijk ecologie is in de Bijbel, durven veel gemeenteleden  het niet aan om een grote boom te planten vanwege economische redenen. Als er namelijk  een grote boom wordt geplant, dan kan daar omheen geen groente of casava e.d. geplant  worden.

Ik begreep dat Oma niet met woorden kan uitleggen waarom de boom niet mag gekapt worden, maar door de feiten die we met elkaar discussieerden, begrijpen we  Oma’s redenen.  Dit is het moment dat we niet alleen moeten stilstaan bij het belang van één boom, maar ook  dat we ze moeten planten en beschermen zodat ze blijven leven.

Vanaf nu daag ik gemeenteleden uit om bomen te planten op het erf van de kerk of hun eigen huis. We geloven dat God alles goed heeft geschapen (Genesis 1:30). En dit is mijn spirit om een                ‘groen mens’ te worden..

 

Ds. Riyadi Basuki – Christelijke Kerk van Zuidelijk Sumatra Kotagajah-Lampung.  Vertaald door ds. Henriëtte Nieuwenhuis – Uitgezonden door Kerk in Actie met een diaconale opdracht.

 

Van uw groene diaken.