Kapucijners, trappistenvlees en de smaak van vasten

Gepubliceerd op 19 maart 2020 om 18:02

Door Tini Brugge

Kapucijners, trappistenvlees en de smaak van vasten

Kapucijners, andere bonen en erwten, passen bij de Veertigdagentijd. Ze zitten vol met vleesvervangende eiwitten. Geen vlees eten is nog steeds passend in de vastentijd. Om stil te staan bij het lijden van mensen, armoede en honger, en tevens het lijden en de uitputting van de aarde en dieren. Kapucijners worden ook Trappistenvlees genoemd omdat deze monniken vegetariërs zijn en deze bonen ook vaak op hun menu staan.

De lezingen uit de Bijbel in deze periode gaan over de pelgrimage van Jezus vanuit de woestijn naar Jeruzalem. In deze lezingen is aandacht voor stilte, verleiding, bevestiging, betekenis van water en licht, en bevrijding tot een waarachtig leven. Een leven in verbondenheid met je omgeving, in het licht van de Eeuwige. Passende eenvoudige recepten bij deze lezingen vind je op www.sameneerlijketen.nl/40-dagentijd

De recepten passen ook bij de geest van broeders Kapucijners die op hun beurt hun inspiratie niet alleen in de Bijbel maar ook in de leefstijl van Franciscus van Assisi vinden.

Groet van de gemeente in Vastentijd

Vaak gaan de bloemen in een protestante kerk na de eredienst naar een gemeentelid die bijvoorbeeld ziek is. In de Veertigdagentijd is het van oudsher niet gebruikelijk om bloemen in de kerk te gebruiken. In de huidige tijd is dit ook ongewenst vanwege de milieubelasting van bloemen in de winter .
Daarom zijn er gemeenten zoals in het dorp Almen (Achterhoek) die hun bloemengroet in de vastentijd vervangen door een voedselpakket van de wereldwinkel. Zinnig en passend. Wie volgt?

Groen met paars in de Veertigdagentijd?

Paars is de liturgische kleur voor de komende periode van bezinning en vasten. Voor passende teksten, recepten, symbolische composities en praktijksuggesties in deze periode om stil te staan bij het leed op aarde, van mensen en alle schepselen en de uitputting van de aarde zelf, zie de groene websites van de Raad van Kerken.