Wat heeft De Ned. Bank (DNB) met biodiversiteit en groene kerk te maken?

Gepubliceerd op 28 november 2019 om 00:00

Eén van de speerpunten van de landelijke GroeneKerkenActie is ons geldbeheer. Als groene diaken van onze gemeente was ik aanwezig 14.11 j.l in Wageningen bij een studiedag waar o.a. Joris van Toor van DNB een lezing gaf met als titel “verlies van biodiversiteit als bedrijfsrisiko”. Een opvallende bijdrage vanuit een onverwachte hoek!

Maar, zei de  spreker, de rol van biodiversiteit wereldwijd kan worden begrepen als een factor vol risico’s voor de bedrijfsvoering. De natuur levert een aantal zgn. ‘ecosysteemdiensten’ aan de mens waar bedrijven van afhankelijk zijn: denk aan de productie van bijv. honing op wereldschaal, de notenindustrie, houtproductie en natuurlijk de olie- en gaswinning. Indien we wereldwijd de biodiversiteit aan soorten en delfstoffen verliezen, dan raakt dat direct en indirect de economische activiteiten van financiële instellingen zoals banken. Daarnaast is er ook sprake van ‘reputatierisico’ ofwel imagoschade wanneer zij investeren in bedrijven die bijdragen aan een verlies van biodiversiteit… Nou, dit was een stevig statement zover van een centrale toezichthouder! Ik was positief verbaasd.

 

Bij de term ‘ecosysteemdiensten’ kreeg Van Toor repliek van hoogleraar Louise Vet (directeur NIOO en winnaar Duurzame top100 in 2018) die liever spreekt van ‘natuurlijke bronnen’ die kwetsbaar en eindig zijn. Want de natuur levert geen diensten, de mens gebruikt de natuur.

Maar ik zat te luisteren met groene oren vanuit onze kerk, ons geloof. Ook al is dat in combi met de schrik, het verdriet en de boosheid bij de huidige teloorgang van de schepping, de natuur wereldwijd. Ik voelde me gesteund in de overtuiging dat ‘niets doen geen optie is’ (titel van de dag) en dat dit dus zelfs ook door zo’n koepelorganisatie als DNB wordt gesignaleerd en erkend. Het past naadloos op het advies van onze landelijke KiA : “Welke normen hanteren wij zelf bij het maken van keuzes? Is het ons voldoende als we de wet en regelgeving niet overtreden. Het geld is niet leidend, ook al is de begroting zorgelijk, maar ons geloof is dat !”

 

In Trouw vervolgens van zaterdag 23.11 jl. lees ik de kop “banken voelen de hete adem van DNB in hun nek”. Banken weten blijkbaar te weinig van hun klanten en lopen daardoor risico’s: van wapenhandel, kinderarbeid, mensenrechten, klimaatverandering etc. Deze thema’s worden gescreend in de ‘Eerlijke geldwijzer.nl; “. Maar, en ik citeer Trouw: “DNB gaf de ING dit jaar al een flinke tik om de oren maar kreeg ook zelf een verwijt te verwerken dat hij jarenlang te veel coulant was geweest. Met die coulance is het nu gedaan en banken moeten zich beter aan de wet houden. Ook de Rabo kreeg een boete naast Triodos en ABNAmro…” Met excuses dat ik u hier in dit kerkblad mee lastig val, maar m.i. eist onze christelijke ethiek vanuit ons geloof dat we ons geld goed beheren en niet laten investeren in foute zaken. Dat is deels een privékwestie, maar ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid als gemeente, want het is ons eigen gespaarde geld! Ik zal wellicht hiervoor op m’n kop krijgen van sommigen, maar anderen zullen instemmend reageren. Want hiervoor zijn wij Groene kerk. Ons geloof is leidend, dat we op alle manieren zuinig moeten omgaan met de schepping en daarom precies moeten weten hoe en waar de schade beperkt kan worden! Helpt u mee svp?

 

Peter Geene, groene diaken.