Home » Wat we doen » Diaconie » Groene Kerk

Waarom de 'Groene' Kerk

Sinds februari 2017 heeft de Protestantse Gemeente van Oostkapelle zich aangemeld als Groene kerk bij Kerk in Actie. Dat was na een enthousiast praatje en artikelen in het kerkblad van Leen Jobse, onze oud-dierenarts.

Namens de kerkenraad is Peter Geene als contactpersoon aangewezen. In dit besluit komen ons geloof en onze praktijk-van-alledag bij elkaar, want het ‘bewaren van de schepping’ is ook onze lokale taak en verantwoordelijkheid! Allerlei bijdragen voor natuur en milieu en duurzaamheid zijn welkom! Juist ook van alle gemeenteleden, want die vormen het brede draagvlak van deze actie!

Een levend huis

Een goed uitgangspunt voor ons handelen als gemeente is om de aarde te zien als ‘een levend huis’: we wonen met onze huisgenoten, de planten en de dieren op onze blauw-groene planeet aarde. De schepping kent een evenwicht in alle biodiversiteit en dat moet zo blijven, anders graven we als mensheid (nu al) ons eigen graf.

De Triple P van het kerkelijke groen

Het groen rondom een kerkgebouw kan vaak meer betekenen voor mens en natuur dan het noodzakelijk onderhouden van het groen. Samen werken in een kerktuin werkt samenbindend. Samenwerking met natuurorganisaties, volkstuinverenigingen en voedselbank levert relaties op tussen kerk en de samenleving. Een kerktuin kan een rustplek zijn en inspireren, voor kerkgangers maar ook voor bezoekers uit de buurt en daarbuiten. Met een bloementuin heeft uw kerk haar eigen ‘bloemenzaak’ voor de (liturgische) bloemen in de kerk of het maken van boeketten.


Beleid En Aanpak Groene Kerk 2020
Word – 28,0 KB 300 downloads

Uit Kerkmagazine editie februari 2019:

Blog door Peter Geene