PGO ANBI 2020

Het complete jaarverslag opgevraagd kan worden bij de penningmeester: penningmeester.pgo@gmail.com