Stille week tot en met Pasen

Vandaag met Palmzondag, begint de Stille Week voor Pasen, als het belangrijkste feest van het christelijk geloof. In Oostkapelle en in andere dorpen van ons cluster zijn er vele mogelijkheden om deze bijzondere week mee te maken.

Een overzicht:

  • Op zondag 28 maart vieren we online Palmzondag met een Gezinsdienst vanuit de protestantse Zionskerk, mede voorbereid door de jeugdouderlingen, ouders en kinderen.
  • Op maandag 29 maart, dinsdag 30 maart en woensdag 31 maart wordt er telkens om 19.30 uur een korte vesper georganiseerd. Deze vespers vanuit de Dorpskerk in Aagtekerke kunnen worden beluisterd via www.kerkomroep.nl  Het gaat om een half uur, gevuld met muziek, schriftlezing, poëzie, gebed en stilte. Een mooi moment van bezinning in deze Stille Week.
  • Op Witte Donderdag 1 april, wordt stilgestaan bij het laatste avondmaal dat Jezus vierde met zijn leerlingen en ook wij zijn nu uitgenodigd. Dit jaar kijken we online mee met de dienst vanuit de Michaëlskerk in Grijpskerke. Net zoals vorig jaar kunt u online kijkend thuis actief deelnemen met een stukje brood en een slokje wijn. Let op: deze dienst begint om 19.30 uur.
  • Op Goede Vrijdag 2 april, gaat het om de gedachtenis van de dood van Jezus Christus, waarbij soberheid past. Tijdens de online dienst om 19 uur vanuit de protestantse Zionskerk, gedenken we het lijden van Christus, door lezing van het Lijdensverhaal en door te kijken naar de geschilderde staties van de kunstenaar Aad de Haas.
  • Op Eerste Paasdag 4 april, vieren we dan volop het feest van het leven. We beginnen met een Paasvroegdienst online om 6 uur vanuit de protestantse Dorpskerk en zetten vervolgens het Paasfeest om 10 uur verder vanuit de protestantse Zionskerk.