Huis-aan-huis collecte

Alle gevers hartelijk bedankt! Tijdens de eerste week van december 2020 werd door Kerk in Actie in heel Nederland – en dus ook in Oostkapelle – een huis-aan-huis collecte georganiseerd, ten bate van de Vluchtelingenkinderen in Griekenland.

De collecte is een succes geworden: in Oostkapelle werd de mooie som van € 1.053,16 opgehaald. Dank aan de zeven Oostkapelse collectanten Anja, Jannie, Lia, Marcel, Noor, Peter en Wim. In heel Nederland is meer dan € 400.000 gecollecteerd voor de vluchtelingenkinderen.

Kerk in Actie / Marijn Fidder

Foto: Kerk in Actie / Marijn Fidder