Uitnodiging gemeenteavond 25 november

Uitnodiging gemeenteavond woensdag 25 november 2020 aanvang 19.30 uur in de Zionskerk (aanmelden vooraf is noodzakelijk).

Op woensdag 25 november 2020 vindt de gemeenteavond plaats.

De agenda voor deze vergadering luidt als volgt:

  1. Opening
  2. Presentatie en toelichting Gebouwen studie PG Oostkapelle*
  3. Begroting kerk 2021
  4. Begroting diaconie 2021
  5. Beleidsplan PGO
  6. Rondvraag
  7. Sluiting.

De corona richtlijnen brengen mee dat we niet met grote groepen kunnen en willen vergaderen. Daarom bieden we de volgende mogelijkheden:

  • de gemeenteavond thuis digitaal bij te wonen;
  • de gemeenteavond feitelijk bij te wonen in de Zionskerk.

Wilt u niet naar de Zionskerk komen dan kunt u ook vooraf uw vragen schriftelijk bij de scriba indienen. Dan kunnen we die vragen tijdens de gemeenteavond beantwoorden.

Het thuis digitaal bijwonen van de vergadering via internet houdt in dat we elkaar kunnen zien en horen en ook informatie met elkaar kunnen delen. We maken hiervoor gebruik van het programma StarLeaf. U moet zich dan ook hiervoor aanmelden en gelijktijdig uw emailadres opgeven.

De rapportage over de Gebouwenstudie PG Oostkapelle, het beleidsplan PGO en de twee begrotingen zijn op te vragen via de scriba en sturen we zoveel mogelijk digitaal toe.

* Aan de Silas-groep hebben we gevraagd: ons (PGO) te adviseren over onze gebouwen. Het onderzoek houdt in het per gebouw in beeld brengen van de toekomstige mogelijkheden in termen van behoud, herbestemming en/of herontwikkeling. Er is ook een objectief advies gevraagd welk kerkgebouw het beste kan worden behouden indien één gebouw afgestoten zou moeten worden.

Aanmelden

Aanmelden voor de vergadering vooraf is noodzakelijk en kan via de website door het aanmeldingsformulier in te vullen. Heeft u geen internet dan kunt u zich telefonisch aanmelden bij de scriba: 0118 – 582119. Kunt u de vergadering niet bijwonen dan kunt uw vragen of opmerkingen doorgeven aan de scriba (info@pgoostkapelle.nl).

Namens de kerkenraad,

Ron Waverijn - scriba