Hof van Heden nieuws

Nieuws uit de Hof-van-Heden: dd. Maart 2020.

De nestkastjes voor Mezen:

Op vrijdag 20 maart 2020 zouden we vogelnestkastjes maken met de leerlingen van de Eben-Haezerschool. Helaas moest dit worden afgeblazen wegens de virusepidemie die rondwaart en de scholen die moesten worden gesloten, zo heeft meester Ruud van Putten ons meegedeeld. We schuiven dus deze activiteit maar naar een nader datum. De nestkastjes-in-wording (pre-fab) blijven veilig bewaard bij Wim Lous. Wel heeft Wim het infobord dat was omgewaaid met de storm, weer opnieuw overeind gezet met stevige grondpinnen en schoren. Dank Wim!

De akkerbloemenrand:

De laatste tijd is de bloemenrand langs de sloot (Broekertpad) door Ian Coppoolse gespitfreesd (de helft) en door Peter is deze weer opnieuw ingezaaid met eenjarig bloemenzaad-mengsel. De andere helft was ingezaaid met meerjarig zaad, dus we wachten af wat daarvan opkomt.

Het bijenhotel:

… is door Peter opnieuw ingericht met nieuwe bamboestengels, riet en stammetjes met geboorde vlieggaten. Oude beschimmelde stukken zijn verwijderd. Dus een nieuwe generatie bijensoorten kan er komen om hun eitjes te leggen ! (vorig jaar waren er 13 soorten bijen!).

Deze week waren er al de eerste dikke Aardhommel-koninginnen, die rondvlogen om in de grond hun holletjes te zoeken! In totaal zijn er 29 geteld: die koninginnen leggen dan de eitjes ondergronds, waaruit een eerste generatie Werksters groeit. Naast deze soort werden er 2 Grashommels gezien: deze hebben een rood ‘achterwerk’ i.t.t. het witte van de Aardhommel. De nestzoekende koninginnen zijn te zien van begin februari tot midden mei, de werksters van midden april tot midden oktober en de jonge koninginnen en mannetjes van eind juli tot eind september. Een volgroeide kolonie van de aardhommel bestaat uit zo'n 300 tot 600 werksters.

Daarnaast is ook de eerste vlinder gespot; een Citroentje (gele vlinder).

Peter Geene.