Gebedsweek voor de Eenheid 2020

In de Gebedsweek voor de Eenheid 2020 werd een bezoek gebracht aan de Oud-Katholieke kerk in Middelburg en werd een oecumenische dienst gehouden in de Dorpskerk.

Bezoek Oud katholieke kerk in Middelburg, 20 januari

Op 20 januari 2020 gingen we met een grote groep van 32 deelnemers op bezoek naar de Oud katholieke kerk in Middelburg (Zuidsingel: oude Lutherse kerkgebouw).Van de rector en de organist kregen we uitgebreide informatie over resp.  de theologie en de geschiedenis van deze kerkgemeenschap. Een respectvolle en leerzame ontmoeting in deze week van de Oecumene.

 

Oecumenische gebedsavond, 22 januari

Op 22 januari 2020 hadden we een oecumenische gebedsavond in de Zionskerk, waaraan werd deelgenomen door leden uit diverse kerkgenootschappen. We besloten met het lied: Heer doe meer dan wij kunnen bidden.

 

Oecumenische dienst, 26 januari

Op zondag 26 januari vierden we de week van de oecumene in onze Dorpskerk mmv. enkele leden van de Rooms Katholieke kerk op Walcheren. Mw. Helène Kouwenhoven, geestelijk verzorger ging in deze dienst voor samen met ds. Flip Beukenhorst. Als aanschouwelijk geestelijk onderwijs werden roeispanen binnengebracht met de kernwoorden waarmee ons christelijke bootje zich voortbeweegt over de woelige baren van de tijd.