Week voor de oecumenische eenheid

De jaarlijkse oecumenische gebedsweek voor de eenheid onder de christenen heeft plaats van zondag 20 tot zondag 27 januari 2019. In deze week organiseren we twee bijzondere momenten.


Het thema is:
‘Recht voor ogen – zoek het recht en niets dan het recht’ en is gebaseerd op de Bijbeltekst uit Deuteronomium 16, 11 t/m 20 waarbij Gods voorschriften over festiviteiten als vanzelf overgaan in de opdracht om niets anders te zoeken dan recht. God instrueert zijn volk om iedereen bij het feest te betrekken: ‘Vier dan uitbundig feest, samen met uw zonen en dochters, uw slaven, uw slavinnen, en de Levieten, de vreemdelingen, de weduwen en de wezen die bij u in de stad wonen’.  

In deze week organiseren we twee bijzondere momenten. Zoals in de voorgaande jaren, zal in verband met deze oecumenische gebedsweek op zondag 20 januari 2019 een oecumenische kerkdienst plaatshebben, met als voorgangers Helène Kouwenhoven (namens de RK parochie) en ds. Philippe Beukenhorst (namens de Protestantse gemeente). Zo willen we de eenheid in de verf zetten. En dat doen we dan ook op zaterdagavond 26 januari 2019, als beide pas genoemde voorgangers in de Rooms-katholieke Sint-Willibrordkapel, Badhuisweg 6 in Domburg voorgaan. Iedereen is van harte welkom bij deze RK gebedsdienst om 19 uur.