Feestweek in de Dorpskerk

Het interieur van onze protestantse Dorpskerk in Oostkapelle is in de afgelopen maanden grondig gerenoveerd, met als doel om het multifunctioneler te maken voor de kerkelijke gemeente én voor de dorpsgemeenschap. Deze werkzaamheden zijn nu afgerond, zodat we een vernieuwde Dorpskerk kunnen heropenen. Er is een feestweek, waaraan ook u kunt deelnemen.

Eerst is er op dinsdagavond 10 april om 19:30 uur een kerkelijke vesperdienst voor eigen gemeenteleden.

Op woensdagavond 11 april is er van 19:00 uur tot 21:00 uur open huis voor alle Oostkappelaars. We hopen velen te zien!

Daarna is er volop aandacht voor de schilderijenexpositie ‘Schilder de toren van Oostkapelle’, op vrijdag 13 april en zaterdag 14 april telkens vanaf 10:00 uur ’s ochtends.

De feestweek wordt afgesloten op zondagochtend 15 april om 10:00 uur met een 'feestelijke' kerkdienst, met als voorganger ds. Flip Beukenhorst en met medewerking van het Projectkoor Nieuw Liedboek onder leiding van Stoffelien Cool-Korporaal.

Foto's