Instapdienst “Noord en Zuid, hebben wij een boodschap aan elkaar?”

Op zondag 5 november a.s is er weer de eerste Instapdienst van dit seizoen: een dienst door leden gemaakt.

We hebben gekozen voor de volgende insteek: het gaat nu eens niet over alles wat wij brengen naar andere landen maar over alles wat wij van hen uit het Zuiden van de Wereld krijgen! Wij doen vanuit ons rijke Westen aan ontwikkelingssamenwerking, diaconaat en zending, maar welke
boodschap is aan ons gericht? En wat kunnen we er van leren in onze Nederlandse situatie?

Tegenwoordig denken we met meer respect over de zo lang primitief geachte natuurvolkeren en hun religies. Hun leven in balans met de natuur verdient respect en vaak ook navolging. Ook kunnen we van andere culturen leren over blijmoedigheid of over inzet voor vrede. Noord en Zuid en Oost en West van de wereld delen 1 aarde! We belichten vanuit 5 werelddelen de situatie en de boodschap die zij aan ons richten! Welke werelddelen dat zijn moet U maar komen beluisteren: het wordt zeer interessant. We horen in ieder geval 2 verhalen uit de mond van betrokken kerkleden! Er is een collecte voor het classis-project in Pakistan, waarvoor wíj ons ook in Oostkapelle blijven inzetten.

Namens de instapgroep, Simon Corbijn