500 jaar reformatie

Dit jaar, in 2017 gedenken we 500 jaar Reformatie, omdat Maarten Luther in 1517 via 95 stellingen met een discussie begon, die tot de Kerkhervorming en -vernieuwing zou leiden. Maar hoe lang is hiervan al sprake in Oostkapelle?

Nadat tijdens de 80-jarige oorlog, in 1574 de Spanjaarden zich overgaven, ging heel Walcheren over tot de Reformatie en Kerkhervorming, hierin gestuurd en gesteund door de overheid. Op 1 augustus 1579 deed Johan de Pourck als eerste predikant zijn intrede te midden van de pas gestichte Hervormde Gemeente te Oostkapelle, in een nieuw opgebouwd houten kerkgebouw, nadat de vroegere Rooms-katholieke kerk in de strijd tussen Spanjaarden en Geuzen was verwoest. Dominee Johannes de Pourck bleef tot aan zijn dood in 1602 in Oostkapelle en was dus 23 jaar hier werkzaam. Naar hem is de straat ten noordoosten van de protestantse Dorpskerk genoemd.

Drie keer de reformatie herdenken

 1.png

Muziektheater bij 500 jaar Reformatie. Op woensdagavond 25 oktober is er om 19.30u in de Protestantse kerk, Markt 8 te Domburg muziektheater. Verhalenverteller Kees Posthumus en accordeonist Juul Beerda spelen hun voorstelling ‘Kom naar voren! 500 jaar Reformatie en Protestantisme’. Bekende en minder bekende helden en heldinnen van de Reformatie vertellen hun verhaal, aan de hand van een origineel voorwerp uit die tijd.
‘Kom naar voren!’ is een afwisselende, muzikale voorstelling ter gelegenheid van de viering van 500 jaar protestantisme. In tekst en beeld, begeleid door de klanken van een accordeon, komen de historische personen tot leven. Historisch verantwoord gaat spannend samen met een actuele spits. Wie kunt u verwachten?
Catharina van Bora, echtgenote van Maarten Luther. Johannes Calvijn uit Geneve. Philipp von Hessen, Duitse protestantse vorst. Hendrik de Bakker, broer van Jan, de eerste martelaar van de reformatie. Menso Alting, predikant in Emden. Hendrina Oosterink, meid van de pastoor te Borne. Christoffel Plantijn, de drukker van de Reformatie. Menno Simons van de doopsgezinden. Arminius van de remonstranten. Hans Luther, zoon van. Professor Spijbels. Organisatie: Cluster protestantse gemeenten N.W. Walcheren Ingang vrij, collecte aan de uitgang.

2.png

Kerkdienst bij 500 jaar Reformatie. Op zondagmorgen 29 oktober is er om 10.00u. in de protestantse Zionskerk, Duinweg 36.a een een gezamenlijke Nederlands-Duitse kerkdienst in
verband met Hervormingsdag en 500 jaar Reformatie. Op 31 oktober 1517 schreef de toen 33-jarige monnik en jonge professor Maarten Luther (1483-1546) zijn beroemde 95 stellingen
tegen misstanden in de toenmalige Kerk en later bleek dat dit het begin is geweest van de
Reformatie: een Kerk-vernieuwing en Kerk-hervorming. Dat willen we met een tweetalige
kerkdienst herdenken, waarin voorgaan als predikanten ds. Ph.A. Beukenhorst en Pfarrerin M.
Reysen.

3.png

Filmavond bij 500 jaar Reformatie. Op dinsdagavond 31 oktober, om 19.30 uur in de
protestantse Zionskerk, Duinweg 36.a: een spannende Nederlands-Vlaamse film van Dennis
Bots en Karen Holst Pellekaan over moed en geloofsvrijheid: "Storm - Letters van vuur". Wat als je er opeens alleen voor staat en iedereen je vijand kan zijn? De 12-jarige Storm raakt in
een spannend avontuur verzeild als zijn vader Klaas een nieuw klus aanneemt. Hij drukt in het
geheim verboden teksten van Maarten Luther in zijn drukkerij. Vragen die bij deze film
opkomen zijn: wat doe je als je geweten spreekt? Wat doe je als je het als partners principieel
over geloofszaken oneens bent? En als de kinderen partij daarin zijn? Wat is de kern van de
Reformatie? Wat doe je met pijnlijke berichten als je als ouder je kind pijn wilt besparen?
Kortom, een spannende film en genoeg om te bespreken. Welkom!