Emeritaat Ds. Beukenhorst

Op zondag 3 maart j.l. heeft Ds Philippe Beukenhorst afscheid genomen van de Protestantse Gemeente te Oostkapelle vanwege het bereiken van zijn emeritaat.

In de tot de laatste plaats gevulde Dorpskerk ging hij voor het laatst voor als predikant in actieve dienst. Hij preekte naar aanleiding van het verhaal over de tempelreiniging uit Johannes 2 over de noodzaak van herhaalde grote schoonmaak, zowel in de gemeente als in onszelf, in verbinding met de geboden van de menslievende God in Exodus 20, die ons zijn gegeven tot onze bevrijding, tot eer van God en respect voor elkaar.

Het moment van losmaking van de gemeente en van het dienstwerk als actief predikant werd geleid door de consulent Ds Chris Bakker.

Na de dienst volgde een druk bezochte receptie.

Op de voorafgaande zaterdagavond was er een zeer geanimeerde afscheidsavond voor de eigen kerkelijke gemeente waar een groot aantal deelnemers aanwezig was.

 

Inmiddels is het proces van beroeping van een nieuwe predikant opgestart. In de afgelopen tien jaar is de gemeente gekrompen, net zoals op vele andere plaatsen. Om die reden is er samenwerking gezocht met de Protestantse Gemeente in Grijpskerke die al langere tijd vacant is. Er zal gezocht worden naar een voltijds werkende predikant, voor elk van de gemeenten 50%. De gezamenlijke beroepingscommissie heeft inmiddels een profielschets gemaakt die nu door beide kerkenraden, na de gemeenten gehoord te hebben, moet worden vastgesteld. Daarna kan het beroepingswerk daadwerkelijk beginnen.