Home » Wat we doen » Kerkdiensten » Taakgroep Eredienst

Taakgroep Eredienst

Het doel van de commissie ‘Taakgroep Eredienst’ is de kerkenraad te adviseren over een verantwoorde wijze van vieren van de eredienst in samenkomsten van de gemeente en te trachten hierbij zoveel mogelijk leden van de gemeente te betrekken. Daarbij onderhoudt zij de contacten met de predikant, organisten, de kosters, de jeugdraad, de commissie kindernevendienst en andere personen en groepen die betrokken zijn bij de viering van de liturgie in de erediensten.

De ‘Taakgroep Eredienst’ vergadert ongeveer 4x per jaar.

Tijdens deze vergaderingen worden de diensten van de afgelopen periode geëvalueerd  en worden zo nodig adviezen voor verbeteringen geformuleerd en naar de kerkenraad gecommuniceerd om aldaar te bespreken.

Ook wordt er vooruitgekeken naar de komende diensten of de ‘Taakgroep Eredienst’ hierin nog een rol te vervullen heeft. Dit kan o.a. zijn: overleg plegen met andere commissies om de dienst goed te laten verlopen, bestellen van kaarsen welke gebruikt worden in de dienst, of samen met de predikant de liturgie door te nemen voor de betreffende kerkdienst.

 

De ‘Taakgroep Eredienst’ bestaat momenteel uit de volgende personen:

Rinus Jobse                                    Voorzitter

Frank Scheunhage                         Secretaris

Janneke Geene-Oegema                Afgevaardigde kerkenraad    

Peter Marinissen                             Lid

Mieke Vijlbrief-den Hollander           Lid 

Ds. Philippe Beukenhorst                Predikant

 

Contactadres voor de Taakgroep Eredienst is Frank Scheunhage : te.pgo@zeelandnet.nl