Home » Wat we doen » Kerkdiensten » Taakgroep Eredienst

Taakgroep Eredienst

Het doel van de commissie ‘Taakgroep Eredienst’ is de kerkenraad te adviseren over een verantwoorde wijze van vieren van de eredienst in samenkomsten van de gemeente en te trachten hierbij zoveel mogelijk leden van de gemeente te betrekken. Daarbij onderhoudt zij de contacten met de predikant, organisten, de kosters, de jeugdraad, de commissie kindernevendienst en andere personen en groepen die betrokken zijn bij de viering van de liturgie in de erediensten.

De ‘Taakgroep Eredienst’ vergadert ongeveer 5 á 6 keer per jaar.

Tijdens deze vergaderingen worden de diensten van de afgelopen periode geëvalueerd  en worden zo nodig adviezen voor verbeteringen geformuleerd en naar de kerkenraad gecommuniceerd om aldaar te bespreken.

Ook wordt er vooruitgekeken naar de komende diensten of de ‘Taakgroep Eredienst’ hierin nog een rol te vervullen heeft. Dit kan o.a. zijn: overleg plegen met andere commissies om de dienst goed te laten verlopen, bestellen van kaarsen welke gebruikt worden in de dienst, of samen met de predikant de liturgie door te nemen voor de betreffende kerkdienst.

 

De ‘Taakgroep Eredienst’ bestaat momenteel uit de volgende personen:

Frank Scheunhage Secretaris
Els Boon Afgevaardigde kerkenraad
Janneke Geene-Oegema Lid
Wil van de Kimmenade Lid
Cocky Klaver Adviserend lid
Ds. Philippe Beukenhorst Predikant / interim voorzitter

Contactadres voor de Taakgroep Eredienst is Frank Scheunhage : te.pgo@zeelandnet.nl