VAN DE DIAKONIE: over ideëel geldbeheer.

Gepubliceerd op 14 maart 2019 om 17:57

Geld is een splijtzwam van alle tijden. In de Bijbelse boeken wordt het geld vaak de Mammon genoemd. Of je er een afgod van maakt hangt dan natuurlijk af van hoe je er mee om gaat.

Matth 21:12 : “Jezus ging de tempel binnen, hij joeg iedereen weg die iets kocht of verkocht, gooide de tafels van de geldwisselaars om en de stoelen van de duivenverkopers en riep hun toe: ‘er staat geschreven dat Mijn huis een huis van gebed moet zijn’. Maar jullie maken er een rovershol van…”

Nu wij in onze gemeente al een tijdje een groene of duurzame kerk zijn geworden, zijn we bezig met de 6 aandachtsgebieden die de landelijke actie heeft benoemd voor het einddoel ‘onze zorg voor de schepping’  : beleid – bewust inkopen doen – geloof/inspiratie - energie/klimaat – schepping/klimaat – en de laatste : omgaan met geld.

Steeds meer gemeenten (de groene voorop) stellen zich beleidsmatig de vraag : hebben wij ons geld wel ondergebracht bij de juiste bank nu er zoveel kleine foutjes en grotere schandalen het daglicht zien? Als christelijke kerk willen we niet dat met ons geld belegd wordt door banken in wapenhandel, kinderarbeid, milieuvervuiling, onethische zaken, etc. Ook bij ons in Oostkapelle hebben we als kerkenraad ons deze vraag gesteld en is aan het college van kerkrentmeesters gevraagd om uit te zoeken hoe dat zit. Afgelopen Maart heeft dit college met het moderamen een zeer professionele notitie gepresenteerd over 4 uitgangspunten voor ons ideëel geldbeheer : risikoloos – veiligheid – de kosten – groen. En de kerkenraad heeft ingestemd om daarom een substantieel bedrag onder te brengen bij een van de meest duurzame banken. U kunt daarvoor de website raadplegen van het zgn. “Eerlijk geld”; hier onderaan staat het adres. U leest er wrsch. wel meer over van de kerkrentmeesters. Als groene diaken ben ik natuurlijk zeer verheugd over deze beweging! Hulde aan ons college die zo hun professionaliteit gekoppeld hebben aan onze christelijke visie/missie.

Kan dat wel? Praten over geld in de kerk?

Als groene diaken richt ik me op de landelijke adviezen van de groenekerken-actie. Die schrijven als volgt: “…daarmee is een gemeentegesprek een buitenkans om met elkaar van gedachten te wisselen over de relatie tussen het geloof, de missie van de kerk en het beheer van het kerkelijke geld. Ga uit van uw huidige beheerbeleid of -portefeuille bij de overstap naar duurzaam beheer. Wees niet bang dat u een lager rendement krijgt. Uit onderzoek blijkt dat duurzaam beleggen niet ten koste gaat van rendement. En: zelfs áls er (iets) minder rendement behaald wordt, is een eerlijk rendement nog steeds te prefereren.” Einde citaat.

Enkele jaren geleden besloot de diaconie al een deel van de spaartegoeden ideëel te gaan beleggen: bij 2 fondsen van de Triodosbank en bij Oikokredit. En: goed voorbeeld doet goed volgen, dus nu is mijn volgende vraag cq. oproep of gemeenteleden svp. eens kritisch na willen denken over de keuze waar u uw geld wilt onderbrengen danwel beleggen. Gezamenlijk kunnen we dan als gemeente met (al) haar leden een nog wat groter verschil maken! Een keuze die bepaald wordt door uw christelijke visie op het behoud van de Schepping. Ik begeef me natuurlijk wel op glad ijs hiermee, want zoveel hoofden zoveel zinnen en ‘waar bemoeit ie zich mee’… maar ik geef het slechts ter overweging vanuit de adviezen van de landelijke PKN, Kerkinactie en Tear (de groenekerken-organisaties) plus onze eigen kerkenraad. Want Paulus zei eens: “ga dan heen en doe het goede” en dat lijkt me een goed advies in deze. En zoals al gezegd vindt u tips onderaan dit stukje.

Wat doen we al als groene kerk in Oostkapelle? https://www.groenekerken.nl/kerken/oostkapelle/;

1.Zonnepanelen 2.Fairtrade-koffie 3. Spaarlampen 4. Hof van heden met bijenheuvel en -hotel 5. Diaconie belegt deel duurzaam 6. CKR ‘verhuist’ deel van geld naar groen 7. Bloembollen-wei Zionskerk (onze Leen) 8. Warmtepomp 9. Een scheppingszondag per jaar 10. Jaarthema 2017  11. Samenwerking met werkgroep Duurzaam Oostkapelle/Dorpsraad 12. …vult u uzelf maar in…

In onze gemeente zijn we dus al stevig bezig, al is (nog) niet iedereen even meegaand.  Maar dat    FSC-papier is al  een goed idee, want er gaat nogal wat papier doorheen in onze kerk! (ook al zijn die kosten laag vergeleken bij de machinekosten). Het gaat me daarbij niet om het verwijt van horizontalisme o.i.d maar om de zorg en verantwoordelijkheid van ons allen als ‘rentmeesters’ van de aarde en deel van die ongelofelijke Schepping van God, onze Heer. Zoals we dat ook doen bij diaconale doelen ver weg. Jezus gooit niet alle (systeem)banken de kerk uit, maar wel de woekeraars, de graaiers en wij zijn niet VAN de wereld, wel IN die wereld en maken keuzes die ingaan tegen alle foute zaken die mensheid en aarde beschadigen en bedreigen. Dan verdienen we iets op een andere manier, want de rente op dit moment is erg laag, en we dragen ons steentje bij aan het behoud van een groene, niet-uitgeputte schepping! Dat is nog eens een verdienmodel!

Uw groene diaken.

Als we zoeken naar een bruikbaar criterium voor een keuze van sparen/beleggen dan zijn er enkele christelijke opties: Tip

Er zijn twee voluit duurzame banken waar betaal- en spaarrekeningen geopend kunnen worden: Triodos Bank en ASN Bank.

Beide banken bereiken de beste scores in de Eerlijke Bankwijzer, ook al ligt nu weer de Triodos onder vuur.

Tip

Duurzaam sparen en lenen kunnen bij de PKN aangesloten kerken en diaconieën ook bij de Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG) en de Stichting Protestants Diaconaal Krediet Nederland (PDKN).

Voor echte beleggers:  www.VDBO.nl;   Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling.

https://www.groenekerken.nl/toolkit/financieel-beheer/betalen-en-sparen/#toolkit-content;

https://eerlijkegeldwijzer.nl/;