Home » Jeugd » Tienerdienst

Tienerdiensten

Elke laatste zondag van de maand (behalve juli en augustus) is er tienerdienst voor jongeren die op de middelbare school zitten. Om 10.00 uur komen ze bij elkaar op de jeugdzolder in de Zionskerk of in het Prot. Kerk Centrum.

Na even bijkletsen onder het genot van een kop koffie of een sapje, wordt er uit de bijbel gelezen en een onderwerp besproken.

Er komen gemiddeld 8 jongeren die onder leiding van Jos en Jos de Bijbel leren ontdekken.

Status

Opkomst in november 8 á 9 jongelui. Dec/jan geen bijeenkomst gehad. Jongeren willen liefst met eigen clubje van Oostkapelle blijven.  Wel ziet de leiding er de noodzaak van in om in de toekomst de clusterjeugd er meer bij te betrekken. Ze komen op 8 á 9 bijeenkomsten per jaar. De collecte die daar wordt gehouden gaat naar Petra Dekker in India die werkt voor Jeugd met een Opdracht.