Subsidie voor restauratie Sauer-orgel Dorpskerk

De Protestantse Gemeente Oostkapelle heeft  de toekenning gekregen van subsidies door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (56.721,-euro) en Gedeputeerde Staten van de  Provincie Zeeland (132.323,-euro ) voor de restauratie van het Sauer-orgel in de Dorpskerk te Oostkapelle. 

Daarmee kan de hele restauratie bekostigd worden. 

In 1903 wordt door de kerkvoogdij een nieuw orgel, het huidige instrument, besteld bij de Duitse firma W. Sauer te Frankfurt aan de Oder. Het betreft een balustrade-orgel met pneumatische tractuur en met zeven registers, verdeeld over manuaal en pedaal. 

De dispositie bij oplevering luidt als volgt: Manuaal C-f''' Pedaal C-d' Principal 8' Subbass 16' Floete 8' Salicional 8' Gedackt 8' Octave 4' Rauschquinte 2 2/3' -2' Speelhulpen Pedalkoppel Tutti 

Trede zwelkast voor het gehele werk. 

In 2021 kreeg het instrument de status van rijksmonument.

Het orgel is goed bewaard gebleven en is nog vrijwel geheel in originele staat. Wel is er restauratie nodig om het instrument te kunnen  behouden voor de toekomst en het weer decennia lang zonder problemen te laten functioneren.

Het is een van de weinige nog oorspronkelijke en goed bewaarde orgels van genoemde orgelbouwer in Nederland.

Het werk wordt uitgevoerd door de orgelbouwers Pels en van Leeuwen uit Rosmalen. De begeleidende orgeladviseur is dhr Aart Bergwerff. De start van de werkzaamheden is in begin 2023.