Nieuwe bijbel in de nieuwjaarsdienst

Op zondag 2 januari 2022 hebben we onze Nieuwjaarsdienst, met dit jaar iets bijzonders: we introduceren de nieuwe editie van de NBV, de Nieuwe Bijbel Vertaling.

In het jaar 2004, 17 jaar geleden, kwam de Nieuwe Bijbel Vertaling uit als de standaardvertaling voor gebruik in de kerkdiensten, ter vervanging van de Bijbelvertaling van het NBG uit 1951. In 2004 werd meteen al gevraagd aan al de plaatselijke kerkelijke gemeentes: gebruik deze vertaling en meld ons dan eventuele wijzigingsvoorstellen. Dat is nu afgerond, zodat de definitieve versie van de Nieuwe Bijbel Vertaling kon worden vastgelegd met als titel: NBV21 – Nieuwe Bijbel Vertaling voor de 21ste eeuw. Deze vertaling zal op 2 januari 2022 in onze Protestantse Gemeente Oostkapelle in gebruik worden genomen.