Nieuws van de rommelmarkt

Helaas geen rommelmarkt vorig jaar. Dit jaar hopen we op donderdag 5 augustus toch op één of andere manier een markt te kunnen houden. De opbrengst daarvan gaat deels naar de Stichting Help Schoolkinderen in Gambia van Piet en Tineke Roose.

Doel van deze Stichting is het bieden van financiële en materiële hulp aan kinderen en volwassenen in Gambia en kansarme kinderen en volwassenen scholing te bieden en een vervolgopleiding te laten volgen.

We hebben in elk geval spullen genoeg! De zolder van het PKC en de schuur van Johan Groenenberg staan behoorlijk vol. We hebben daarom besloten om geen spullen meer aan te nemen! Dat betekent dat er vanaf nu geen spullen meer gebracht kunnen worden naar het PKC op de eerste zaterdag van de maand.

Zodra we weten of de rommelmarkt dit jaar doorgaat, hoort u van ons!

Groet namens de rommelmarktcommissie,

Hettie Vrij