Avondgebed

Donderdag 3 november willen we samen met u, met jou een avondgebed houden. We komen bij elkaar in de consistorie van de Dorpskerk, inloop 19.45 uur, aanvang 20.00 uur. 

We willen de tijd nemen voor dankgebed en voorbede voor ons dorp, onze gemeente en de wereld om ons heen. Het is de bedoeling om dit de komende maanden op de 1e donderdag van de maand te gaan doen (3 november, 1 december, 

5 januari, 2 februari).

Het is ook mogelijk voorbede te doen voor iemand. U kunt een briefje achterlaten in de bus van het Protestants Kerk Centrum, Joh. De Pourckstraat 2. Dit mag gerust anoniem.

“Kleine daden van liefde en gebed houden het licht van Christus brandend” (Moeder Teresa). We hopen dat u/jij mee komt bidden!

 

Mariëlle en Tanneke