Zending, Werelddiaconaat, Ontwikkelingssamenwerking (ZWO)

ZWO heeft in Oostkapelle een commissie van 9 leden, die 4 x per jaar bij elkaar komt. De opdracht is onder de koepel van de PKN een bijdrage te leveren aan het uitdragen van het evangelie in woord en daad. De belangrijkste taak is de Protestantse Gemeente Oostkapelle te betrekken bij het wereldwijde werk van Zending en Werelddiaconaat door het geven van informatie over de projecten, die er zijn. Op enkele voorjaars- en najaars-zendingszondagen wordt hierin speciale aandacht besteed.

 

Op 3e Pinksterdag verkoopt de ZWO commissie wafels en in de zomer staat de ZWO commissie op de markt met de verkoop van spullen, die gratis door mensen worden aangeleverd. De opbrengst is bestemd voor het ZWO project, dat de classis Walcheren heeft gekozen voor een periode van 4 jaar. Op dit moment betreft  dit een project in Pakistan. Zie de folder voor verdere informatie.