Home » Wat we doen » Groene Kerk

Waarom de 'Groene' Kerk

Afgelopen februari 2017 heeft de Protestantse Gemeente van Oostkapelle zich aangemeld als Groene kerk bij Kerk in Actie. Dat was na een enthousiast praatje en artikelen in het kerkblad van Leen Jobse, onze oud-dierenarts.

Namens de kerkenraad is Peter Geene als contactpersoon aangewezen. Op de gemeenteavond van 8 maart 2017 heeft hij het nut en de noodzaak van onze aanmelding toegelicht. De kern hiervan is: de schepping is ook onze lokale taak en verantwoordelijkheid en alle bijdragen aan alle facetten van groen en milieu en duurzaamheid zijn welkom! Juist ook van alle gemeenteleden!

Dit jaar is de tuin rondom de Zionskerk aan de Duinweg aan de orde. Er worden plannen gemaakt om het grasveld dat tot nu toe alleen maar gemaaid werd, om te toveren tot een bijbelse thematuin waarin bloemen en planten staan, die goed zijn voor alle bijensoorten en andere insecten. Om daarvoor nieuwe ideeën op te doen heeft de  kerkenraad voor haar bezinningsavond in april als deskundige uitgenodigd: Nanning-Jan Honing, een biologisch boer uit Zuid-Beveland.

Het kerkelijke groen: van tuinen en bloemen tot parkeren en begraven

Het lapje grond tuin rondom de Zionskerk zou veel meer kunnen betekenen voor mens en milieu. Van kerkgroen tot plantsoen. Of nog veel meer.

De Triple P van het kerkelijke groen

Het groen rondom een kerkgebouw kan vaak meer betekenen voor mens en natuur dan het noodzakelijk onderhouden van het groen. Samen werken in een kerktuin werkt samenbindend. Samenwerking met natuurorganisaties, volkstuinverenigingen en voedselbank levert relaties op tussen kerk en de samenleving. Een kerktuin kan een rustplek zijn en inspireren, voor kerkgangers maar ook voor bezoekers uit de buurt en daarbuiten. Aan de hand van de plantenverhalen  is veel te leren. Met een bloementuin heeft uw kerk haar eigen ‘bloemenzaak’ voor de (liturgische) bloemen in de kerk of het maken van boeketten.

Naar verwachting zal de Protestantse Gemeente in Oostkapelle in 2017 besluiten hoe hieraan invulling kan worden gegeven.

Een levend huis

Een goed uitgangspunt voor ons handelen als gemeente  is om de aarde te zien als ‘een levend huis’: we wonen met onze huisgenoten, de planten en de dieren op onze blauw-groene planeet aarde. De schepping kent een evenwicht in alle biodiversiteit en dat moet zo blijven, anders graven we als mensheid (nu al) ons eigen graf.