Home » Wat we doen » Activiteitenagenda

Activiteitenagenda 

Activiteiten van de ons omringende dorpen vindt u in het GTO-boekje, evenals uitgebreidere beschrijvingen van de activiteiten hieronder.


Seniorenmiddag

Datum: Elke 3e woensdag van de maand
Tijd: 14.30 – 16.30 uur
Plaats: Zionskerk, Duinweg 36a

Een keer in de maand wordt er een middag georganiseerd voor een 60 + groep. Op deze middagen komen wij bij elkaar voor een ontmoeting. Ons programma is gevarieerd: wij spelen een quiz, de andere keer sjoelen, of een spel. Ook kan een ieder die dat wil een onderwerp aandragen. We doen soms ook iets creatiefs. Er is altijd koffie en thee met wat lekkers.

Iedere 3 de woensdag van de maand in de protestantse Zionskerk. Aanvang 14.30 uur. Voor vervoer kan worden gezorgd.

Contactpersonen zijn: Rina Jobse en Marjo Lievaart

 

Inloophuis

Datum: Elke 1e donderdag van de maand

Tijd: 10:00-11:30 uur

Plaats: Protestants Kerkcentrum, Joh. de Pourckstraat 2

Iedere eerste donderdag van de maand wordt er een koffiemorgen georganiseerd. Een mooie gelegenheid om belangstellend naar elkaars welzijn te vragen en alle nieuwtjes van het dorp en de kerk uit te wisselen. Ook als u een gesprek wil met de dominee, kan dat daar. Iedereen kan zo inlopen in dit Protestants Kerk Café… hartelijk welkom.

 

Hoe herken je een heilige in de kerk?

Datum: vrijdagavond 2 maart 2018
Tijd: aanvang om 19.30 uur
Plaats: Zionskerk, Duinweg 36a

Een avond met verhalen over al die heiligen waar Luther mooi tegenin ging: die niet in de Bijbel staan, maar wel te vinden zijn in al die (buitenlandse) kerken. Die beelden waar soms wel een bordje bij staat maar wat ons protestanten (en veel Rooms-katholieken) niets zegt (Luther kende ze wel zonder enige twijfel). Wie zijn die mensen, wat zijn hun (sterke) verhalen en hoe kun je ze herkennen?

Anton Sinke begint de avond bij enkele oude kerkvaders en woestijnheiligen als Antonius Abt (met z’n varken) en ga dan verder via St. Joris, Christoforus, St. Nicolaas, Franciscus van Assisi en vele anderen naar Willibrord en Bonifatius. Vele foto’s van beelden zullen via de beamer worden geprojecteerd.

 

Inleveren spullen voor de rommelmarkt

Datum: Elke 1e zaterdag van de maand

Tijd: 10:00 - 11:00 uur

Plaats: Protestants KerkCentrum, Johan de Pourckstraat 2

 

Leerhuis 'Uw Koninkrijk kome'

Data: woensdagochtend 7 maart 2018
Tijd: van 09.30 – 11.30 uur
Plaats: Zionskerk, Duinweg 36a

Jezus’ rotsvaste vertrouwen in Gods koningschap over deze aarde bepaalt zijn gang naar Pasen. De vier evangelisten getuigen dat zijn inzet diep is geworteld in zijn joodse achtergrond. Dominee Anne Marie Booij schreef een boekje over de Bijbelteksten waarin het lijden, sterven en opstaan van Jezus aan bod komen.

In het Leerhuis willen we aan de hand van dit boekje tijdens drie ochtenden met elkaar in gesprek gaan.
Begeleiding: ds. Flip Beukenhorst

 

 

Gegevens over het boekje:
Ds. Anne Marie Booij,

‘Uw koninkrijk kome wat komt – Met de jood Jezus op weg naar Pasen’,

uitgeverij Boekencentrum (Zoetermeer),
prijs: € 8,90.

Het ‘radicale midden’ tegenover
‘rechts’ én ‘links’ in de kerk

Datum: maandagavond 12 maart 2018
Tijd: aanvang om 19.30 uur
Plaats: Zionskerk, Duinweg 36a

Raadselachtig: waarom stemden zoveel kerkelijke Amerikanen op Trump? Bij het loskoppelen van ‘leer’ en ‘leven’ in het Amerikaanse protestantisme legde de Canadese theoloog Philip J. Lee al in 1987 de vinger in zijn boek ‘Against the protestant gnostics’. Lee toonde aan dat ‘rechts’ en ‘links’ in de theologie eigenlijk veel gemeen hebben.

Dr. Jan Zwemer leidt op deze avond het gesprek in.

 

Filmavond: 'Chocolat'

Datum: woensdagavond 11 april 2018
Tijd: aanvang om 19.30 uur
Plaats: Zionskerk, Duinweg 36a

121 minuten Engels/Amerikaans, geregisseerd doorLasse Hallsdtröm met Juliette Binoche, Alfred Molina en Johnny Depp.

Thema’s zijn in- en uitsluiting, vrijheid om zelf je
leven in te richten, macht(smisbruik). En hoe stelt de kerk zich op?

 

Samen de lof van God zingen in Oostkapelle

Datum: zondagavond 27 mei 2018
Tijd: aanvang om 19.00 uur
Plaats: Dorpskerk, Waterstraat 2

Er wordt veel gezongen in Oostkapelle, tot eer van God. We willen op een avond in 2018 twee goedlopende initiatieven eens samenbrengen.
Op de vaste zangavond van ‘Oostkappel Zingt’ – de laatste zondagavond in de maand – komt Peter Dekker met het “Combo Glorious” meezingen. De avond wordt geleid door Han de Kam. We zingen op deze avond enkel Opwekkingsliederen onder begeleiding van de band.

 

Rommelmarkt

Datum: donderdag 4 augustus 2018
Tijd: 09:30 - 17:00 uur
Plaats: Rond de Dorpskerk, Waterstraat 2

De opbrengst van de rommelmarkt komt zoals elk jaar ten goede aan onze kerkelijke gebouwen en aan een goed doel.

Spullen inleveren kan elke 1e zaterdag van de maand tussen 10 en 11 uur bij het Protestants KerkCentrum, Johan de Pourckstraat 2