Home » Wat we doen » Activiteitenagenda

Activiteitenagenda 

Activiteiten van de ons omringende dorpen vindt u in het GTO-boekje, evenals uitgebreidere beschrijvingen van de activiteiten hieronder.


23oktober.png

Kerk en Literatuur

Datum: maandagavond 23 oktober 2017
Tijd: aanvang om 19.30 uur
Plaats: ten huize van de familie Hamilton, Aagtekerkseweg 6

Deze keer bespreken we het boek ‘Zondagavond’ van Vonne van der Meer. Er komen heel wat thema’s bij dit boek naar voren; Gespreksstof genoeg dus.

Iedereen is van harte welkom.
Willy Wouters leidt het boek in, samen met Tanneke Brouwer-Louwerse en gastvrouw Ingeborg Hamilton-Rotte.

 

Zondagavond.png
28oktober-1.png

Nacht van de nacht

Datum: zaterdagavond 28 oktober 2017
Tijd: aanvang om 20.00 uur
Plaats: verzamelen in de Dorpskerk, Waterstraat 2

Een stilte-wandeling tijdens de Nacht van de Nacht in Oostkapelle.

Het doel van de N8N8 is: jong en oud op een aantrekkelijke manier
wijze kennis laten maken met de schoonheid van de donkere nacht, het belang van de donkere nacht voor natuur en mens; en een draagvlak creëren voor maatregelen om lichthinder terug te dringen.

Organisatie: Peter Geene 0118-584467 of famgeene@zeelandnet.nl

 

N8vdN8.png
31oktober.png

Filmavond: 'Storm: Letters van Vuur'

Datum: op Hervormingsdag, dinsdagavond 31 oktober 2017
Tijd: aanvang om 19.30 uur
Plaats: Zionskerk, Duinweg 36a

Een spannende Nederlands-Vlaamse film over moed en geloofsvrijheid. Een film van Dennis Bots en Karen Holst Pellekaan. 2017.

Vragen die bij deze film opkomen zijn: wat doe je als je geweten spreekt? Wat doe je als je het als partners principieel over geloofszaken oneens bent? En als de kinderen partij daarin zijn? Wat is de kern van de Reformatie? Wat doe je met pijnlijke berichten als je als ouder je kind pijn wilt besparen?

Kortom, een spannende film en genoeg om te bespreken.

 

StormLettersvanVuur.jpg
02november-3.png

Inloophuis

Datum: Elke 1e donderdag van de maand

Tijd: 10:00-11:30 uur

Plaats: Protestants Kerkcentrum, Joh. de Pourckstraat 2

Iedere eerste donderdag van de maand wordt er een koffiemorgen georganiseerd. Een mooie gelegenheid om belangstellend naar elkaars welzijn te vragen en alle nieuwtjes van het dorp en de kerk uit te wisselen. Ook als u een gesprek wil met de dominee, kan dat daar. Iedereen kan zo inlopen in dit Protestants Kerk Café… hartelijk welkom.

 

Koffie-1.jpg
04november-1.png

Inleveren spullen voor de rommelmarkt

Datum: Elke 1e zaterdag van de maand

Tijd: 10:00 - 11:00 uur

Plaats: Protestants KerkCentrum, Johan de Pourckstraat 2

 

08november.png

Leerhuis '500 jaar Reformatie'

Data: woensdagochtenden 8 november en 6 december 2017
Tijd: van 09.30 – 11.30 uur
Plaats: Zionskerk, Duinweg 36a
Het is u niet ontgaan: 2017 is het Reformatie-herdenkingsjaar. Want
500 jaar geleden begon Maarten Luther met zijn vragen en 95
stellingen aan een Kerkvernieuwing en Kerkhervorming. Enkele jonge en oude predikanten, allen actief binnen de Protestantse Kerk in Nederland, hebben samen een boekje geschreven over de hedendaagse betekenis van de Reformatie. In het Leerhuis willen we aan de hand van dit boekje tijdens drie ochtenden met elkaar in gesprek gaan.

Begeleiding: ds. Flip Beukenhorst

Gegevens over het boekje:
Annelies Bouwman en Hanna van Dorssen, ‘Als een lopend vuur – 500
jaar Reformatie’, uitgeverij Boekencentrum, prijs: € 8,90.

 

Leerhuis.png
15november1.png

Seniorenmiddag

Datum: Elke 3e woensdag van de maand
Tijd: 14.30 – 16.30 uur
Plaats: Zionskerk, Duinweg 36a

Een keer in de maand wordt er een middag georganiseerd voor een 60 + groep. Op deze middagen komen wij bij elkaar voor een ontmoeting. Ons programma is gevarieerd: wij spelen een quiz, de andere keer sjoelen, of een spel. Ook kan een ieder die dat wil een onderwerp aandragen. We doen soms ook iets creatiefs. Er is altijd koffie en thee met wat lekkers.

Iedere 3 de woensdag van de maand in de protestantse Zionskerk. Aanvang 14.30 uur. Voor vervoer kan worden gezorgd.

Contactpersonen zijn: Rina Jobse en Marjo Lievaart

 

15november.png

Filmavond: 'In a better world'

Datum: woensdagavond 15 november 2017
Tijd: aanvang om 19.30 uur
Plaats: Zionskerk, Duinweg 36a

‘In a Better World’, zonder vergeving geen samenleving. Susanne Bier, 119 minuten, een film van het ‘movies that matter’ festival.
Oog om oog, tand om tand, is misschien wel het stomste advies dat in het Oude Testament te vinden is… De geschiedenis leert dat vergelding van kwaad tot meer kwaad leidt. Het zet een noodlottige spiraal in werking: op gewelddadige vergelding volgt wraak, waarop weer nieuw geweld en wraak volgen. Deze film toont het mechanisme in volle werking, maar laat ook zien waar de oplossing ligt: in vergeving.

 

film-4.jpeg
20november.png

Bible journaling

Datum: maandagavond 20 november 2017
Tijd: aanvang om 19.30 uur
Plaats: ten huize van de familie Brouwer, Brouwerijstraat 7

Biblejournalen is een creatieve manier van bijbel'lezen' door middel van schrijven, tekenen, schilderen, handletteren en plakken in je Bijbel. Door een tekst creatief vorm te geven verwerk je de woorden op een andere manier dan wanneer je de tekst alleen leest.

Verschillende technieken te leren die je kan gebruiken en/of heb je zin in een gezellige avond met de Bijbel open, meld je dan aan voor een workshop.

Kosten: € 20,00 per persoon (voor materiaal en craftbenodigdheden)

 

Biblejournaling.png
06december.png

Leerhuis '500 jaar Reformatie'

Data: woensdagochtend 6 december 2017
Tijd: van 09.30 – 11.30 uur
Plaats: Zionskerk, Duinweg 36a
Het is u niet ontgaan: 2017 is het Reformatie-herdenkingsjaar. Want
500 jaar geleden begon Maarten Luther met zijn vragen en 95
stellingen aan een Kerkvernieuwing en Kerkhervorming. Enkele jonge en oude predikanten, allen actief binnen de Protestantse Kerk in Nederland, hebben samen een boekje geschreven over de hedendaagse betekenis van de Reformatie. In het Leerhuis willen we aan de hand van dit boekje tijdens drie ochtenden met elkaar in gesprek gaan.

Begeleiding: ds. Flip Beukenhorst

Gegevens over het boekje:
Annelies Bouwman en Hanna van Dorssen, ‘Als een lopend vuur – 500
jaar Reformatie’, uitgeverij Boekencentrum, prijs: € 8,90.

 

Leerhuis-1.png

2018

10januari.png

Leerhuis 'Uw Koninkrijk kome'

Data: woensdagochtenden 10 januari, 7 februari en 7 maart 2018
Tijd: van 09.30 – 11.30 uur
Plaats: Zionskerk, Duinweg 36a

Jezus’ rotsvaste vertrouwen in Gods koningschap over deze aarde bepaalt zijn gang naar Pasen. De vier evangelisten getuigen dat zijn inzet diep is geworteld in zijn joodse achtergrond. Dominee Anne Marie Booij schreef een boekje over de Bijbelteksten waarin het lijden, sterven en opstaan van Jezus aan bod komen.

In het Leerhuis willen we aan de hand van dit boekje tijdens drie ochtenden met elkaar in gesprek gaan.
Begeleiding: ds. Flip Beukenhorst

 

 

Gegevens over het boekje:
Ds. Anne Marie Booij,

‘Uw koninkrijk kome wat komt – Met de jood Jezus op weg naar Pasen’,

uitgeverij Boekencentrum (Zoetermeer),
prijs: € 8,90.

10januari-1.png

Rouw en rouwverwerking

Datum: woensdagmiddag 10 januari 2018
Tijd: 14.30 - 16.30 uur
Plaats: Zionskerk, Duinweg 36a

De harde werkelijkheid. Je kunt soms niet geloven dat een geliefd mens er niet meer is. Een partner of een kind of een ouder of een vriend, vriendin. Of meerderen van hen. Het verlangen is zo sterk, dat je soms echt denkt een geliefd mens te horen en te zien. Maar de werkelijkheid is dat hij of zij niet meer terugkomt. Kunt u de moeite hiermee bij God brengen?

Deze en vele andere vragen komen ter sprake op een middag over rouw en rouwverwerking. Mw.ds. Nel van Doorn is emeritus-predikant van de Protestantse Kerk in Nederland en nog steeds betrokken bij vele vormen van contextueel pastoraat. Zij zal deze middag inleiden en het gesprek begeleiden. De middag is erop gericht elkaar te steunen en te stimuleren het verlies te leren hanteren en verder te komen in het rouwproces.

Begeleiding: mw.ds. Nel van Doorn

 

21januari.png

Wandelen op Walcheren

Datum: zondag 21 januari 2018 (bij slecht weer zondag 28 januari)
Tijd: 14.00 - 16.00 uur
Plaats: verzamelen bij Zionskerk, Duinweg 36a

Walcheren is prachtig! Vooral te voet kun je de weidsheid, veelkleurigheid en de afwisseling goed beleven. En te beleven valt er heel wat: de stranden, duinen, bossen, dorpjes en steden en de routes langs de watergangen, landgoederen en landerijen.

Iedereen die graag wandelt en 7 km. goed aan kan, kan mee in en om het stadje Veere. Onze gids Hans zal je verrassende anekdotes vertellen en natuurlijk vragen beantwoorden.

Na afloop praten we in de buurt nog wat gezellig na bij koffie of thee.
Begeleiding: Hans Corbijn

 

WandelenopWalcheren-1.png
24januari.png

Bezoek aan het Leger des Heils

Datum: woensdagavond 24 januari 2018
Tijd: afspraak op de parkeerplaats bij de Zionskerk om 19.30 uur
Plaats: Korpsgebouw Leger des Heils, Het Zwin 1, Middelburg

In de vorige jaren bezochten we een synagoge en een moskee, dit jaar gaan we op bezoek bij het Leger des Heils. Bekend als een geloofs-gemeenschap die graag midden in de samenleving wil staan.

Het is deze week de Gebedsweek voor de Eenheid onder de christenen, voelen we ons met elkaar verbonden? We kunnen in ieder geval eens nader kennismaken.

Op 24 januari 2018 zal majoor Peter Schraa, die ook samenwerkt in de Raad van Kerken in Middelburg, ons rondleiden in het Korpsgebouw van het Leger des Heils in Middelburg.

 

LegerdesHeils.png
02maart.png

Hoe herken je een heilige in de kerk?

Datum: vrijdagavond 2 maart 2018
Tijd: aanvang om 19.30 uur
Plaats: Zionskerk, Duinweg 36a

Een avond met verhalen over al die heiligen waar Luther mooi tegenin ging: die niet in de Bijbel staan, maar wel te vinden zijn in al die (buitenlandse) kerken. Die beelden waar soms wel een bordje bij staat maar wat ons protestanten (en veel Rooms-katholieken) niets zegt (Luther kende ze wel zonder enige twijfel). Wie zijn die mensen, wat zijn hun (sterke) verhalen en hoe kun je ze herkennen?

Anton Sinke begint de avond bij enkele oude kerkvaders en woestijnheiligen als Antonius Abt (met z’n varken) en ga dan verder via St. Joris, Christoforus, St. Nicolaas, Franciscus van Assisi en vele anderen naar Willibrord en Bonifatius. Vele foto’s van beelden zullen via de beamer worden geprojecteerd.

 

kathedraal-1.jpg
12maart.png

Het ‘radicale midden’ tegenover
‘rechts’ én ‘links’ in de kerk

Datum: maandagavond 12 maart 2018
Tijd: aanvang om 19.30 uur
Plaats: Zionskerk, Duinweg 36a

Raadselachtig: waarom stemden zoveel kerkelijke Amerikanen op Trump? Bij het loskoppelen van ‘leer’ en ‘leven’ in het Amerikaanse protestantisme legde de Canadese theoloog Philip J. Lee al in 1987 de vinger in zijn boek ‘Against the protestant gnostics’. Lee toonde aan dat ‘rechts’ en ‘links’ in de theologie eigenlijk veel gemeen hebben.

Dr. Jan Zwemer leidt op deze avond het gesprek in.

 

Trump1.jpg
11april.png

Filmavond: 'Chocolat'

Datum: woensdagavond 11 april 2018
Tijd: aanvang om 19.30 uur
Plaats: Zionskerk, Duinweg 36a

121 minuten Engels/Amerikaans, geregisseerd doorLasse Hallsdtröm met Juliette Binoche, Alfred Molina en Johnny Depp.

Thema’s zijn in- en uitsluiting, vrijheid om zelf je
leven in te richten, macht(smisbruik). En hoe stelt de kerk zich op?

 

film-5.jpeg
27mei.png

Samen de lof van God zingen in Oostkapelle

Datum: zondagavond 27 mei 2018
Tijd: aanvang om 19.00 uur
Plaats: Dorpskerk, Waterstraat 2

Er wordt veel gezongen in Oostkapelle, tot eer van God. We willen op een avond in 2018 twee goedlopende initiatieven eens samenbrengen.
Op de vaste zangavond van ‘Oostkappel Zingt’ – de laatste zondagavond in de maand – komt Peter Dekker met het “Combo Glorious” meezingen. De avond wordt geleid door Han de Kam. We zingen op deze avond enkel Opwekkingsliederen onder begeleiding van de band.

 

04augustus.png

Rommelmarkt

Datum: donderdag 4 augustus 2018
Tijd: 09:30 - 17:00 uur
Plaats: Rond de Dorpskerk, Waterstraat 2

De opbrengst van de rommelmarkt komt zoals elk jaar ten goede aan onze kerkelijke gebouwen en aan een goed doel.

Spullen inleveren kan elke 1e zaterdag van de maand tussen 10 en 11 uur bij het Protestants KerkCentrum, Johan de Pourckstraat 2