Nieuws

Hieronder zie je het nieuwsoverzicht. Lees meer door op de kop van een artikel te klikken.

Op zondag 5 november a.s is er weer de eerste Instapdienst van dit seizoen: een dienst door leden gemaakt. Klik op de kop van dit artikel en lees meer!

We hebben gekozen voor de volgende insteek: het gaat nu eens niet over alles wat wij brengen naar andere landen maar over alles wat wij van hen uit het Zuiden van de Wereld krijgen! Wij doen vanuit ons rijke Westen aan ontwikkelingssamenwerking, diaconaat en zending, maar welke
boodschap is aan ons gericht? En wat kunnen we er van leren in onze Nederlandse situatie?

Tegenwoordig denken we met meer respect over de zo lang primitief geachte natuurvolkeren en hun religies. Hun leven in balans met de natuur verdient respect en vaak ook navolging. Ook kunnen we van andere culturen leren over blijmoedigheid of over inzet voor vrede. Noord en Zuid en Oost en West van de wereld delen 1 aarde! We belichten vanuit 5 werelddelen de situatie en de boodschap die zij aan ons richten! Welke werelddelen dat zijn moet U maar komen beluisteren: het wordt zeer interessant. We horen in ieder geval 2 verhalen uit de mond van betrokken kerkleden! Er is een collecte voor het classis-project in Pakistan, waarvoor wíj ons ook in Oostkapelle blijven inzetten.

Namens de instapgroep, Simon Corbijn

Lees meer »

Vraag en aanbod: we hebben nu een klussen-prikbord. Klik op de kop van dit artikel en lees meer!

Er zijn 2 mogelijkheden:

  1. Wilt u een klusje laten doen?
    - Geef uw naam, adres en telefoonnummer en wat er gedaan moet worden op met het kaartje dat bij het prikbord hangt.
  2. Wilt u een klusje doen?
    - Geef ook uw naam, adres en telefoonnummer op of neem contact op met een gemeentelid dat een kaartje heeft opgeprikt.

Bijvoorbeeld: grasmaaien, schroefje of haakje in de muur boren, papier afvoeren, rommel opruimen of poetsen, of heeft u iemand nodig voor vervoer om naar de kerk te gaan o.i.d. U kunt alles kwijt op het prikbord.
Op 27 juni tijdens de rommelmarkt was de 1e start met een klussenbus. Dit is nu een ‘klussenbord’ geworden. Veel succes.

Uw kerkenraad, oktober 2017.

Lees meer »

Dit jaar, in 2017 gedenken we 500 jaar Reformatie, omdat Maarten Luther in 1517 via 95 stellingen met een discussie begon, die tot de Kerkhervorming en -vernieuwing zou leiden. Maar hoe lang is hiervan al sprake in Oostkapelle? Klik op de kop van dit artikel en lees meer!

Nadat tijdens de 80-jarige oorlog, in 1574 de Spanjaarden zich overgaven, ging heel Walcheren over tot de Reformatie en Kerkhervorming, hierin gestuurd en gesteund door de overheid. Op 1 augustus 1579 deed Johan de Pourck als eerste predikant zijn intrede te midden van de pas gestichte Hervormde Gemeente te Oostkapelle, in een nieuw opgebouwd houten kerkgebouw, nadat de vroegere Rooms-katholieke kerk in de strijd tussen Spanjaarden en Geuzen was verwoest. Dominee Johannes de Pourck bleef tot aan zijn dood in 1602 in Oostkapelle en was dus 23 jaar hier werkzaam. Naar hem is de straat ten noordoosten van de protestantse Dorpskerk genoemd.

Drie keer de reformatie herdenken

 1.png

Muziektheater bij 500 jaar Reformatie. Op woensdagavond 25 oktober is er om 19.30u in de Protestantse kerk, Markt 8 te Domburg muziektheater. Verhalenverteller Kees Posthumus en accordeonist Juul Beerda spelen hun voorstelling ‘Kom naar voren! 500 jaar Reformatie en Protestantisme’. Bekende en minder bekende helden en heldinnen van de Reformatie vertellen hun verhaal, aan de hand van een origineel voorwerp uit die tijd.
‘Kom naar voren!’ is een afwisselende, muzikale voorstelling ter gelegenheid van de viering van 500 jaar protestantisme. In tekst en beeld, begeleid door de klanken van een accordeon, komen de historische personen tot leven. Historisch verantwoord gaat spannend samen met een actuele spits. Wie kunt u verwachten?
Catharina van Bora, echtgenote van Maarten Luther. Johannes Calvijn uit Geneve. Philipp von Hessen, Duitse protestantse vorst. Hendrik de Bakker, broer van Jan, de eerste martelaar van de reformatie. Menso Alting, predikant in Emden. Hendrina Oosterink, meid van de pastoor te Borne. Christoffel Plantijn, de drukker van de Reformatie. Menno Simons van de doopsgezinden. Arminius van de remonstranten. Hans Luther, zoon van. Professor Spijbels. Organisatie: Cluster protestantse gemeenten N.W. Walcheren Ingang vrij, collecte aan de uitgang.

2.png

Kerkdienst bij 500 jaar Reformatie. Op zondagmorgen 29 oktober is er om 10.00u. in de protestantse Zionskerk, Duinweg 36.a een een gezamenlijke Nederlands-Duitse kerkdienst in
verband met Hervormingsdag en 500 jaar Reformatie. Op 31 oktober 1517 schreef de toen 33-jarige monnik en jonge professor Maarten Luther (1483-1546) zijn beroemde 95 stellingen
tegen misstanden in de toenmalige Kerk en later bleek dat dit het begin is geweest van de
Reformatie: een Kerk-vernieuwing en Kerk-hervorming. Dat willen we met een tweetalige
kerkdienst herdenken, waarin voorgaan als predikanten ds. Ph.A. Beukenhorst en Pfarrerin M.
Reysen.

3.png

Filmavond bij 500 jaar Reformatie. Op dinsdagavond 31 oktober, om 19.30 uur in de
protestantse Zionskerk, Duinweg 36.a: een spannende Nederlands-Vlaamse film van Dennis
Bots en Karen Holst Pellekaan over moed en geloofsvrijheid: "Storm - Letters van vuur". Wat als je er opeens alleen voor staat en iedereen je vijand kan zijn? De 12-jarige Storm raakt in
een spannend avontuur verzeild als zijn vader Klaas een nieuw klus aanneemt. Hij drukt in het
geheim verboden teksten van Maarten Luther in zijn drukkerij. Vragen die bij deze film
opkomen zijn: wat doe je als je geweten spreekt? Wat doe je als je het als partners principieel
over geloofszaken oneens bent? En als de kinderen partij daarin zijn? Wat is de kern van de
Reformatie? Wat doe je met pijnlijke berichten als je als ouder je kind pijn wilt besparen?
Kortom, een spannende film en genoeg om te bespreken. Welkom!

Lees meer »

Uw groene correspondent uit Oostkapelle is na onze aanmelding in februari j.l benaderd met de vraag of ik iets wil vertellen over het gelopen proces als groene kerk op deze landelijke dag. Tuurlijk! Klik op de kop van dit artikel en lees meer!

Dus bereid ik een lange lezing voor, maar als er in september al 40 nieuwe groene kerken zijn aangemeld, moet dat ingekort worden tot een paar minuten, logisch. Het is al de 6e keer dat deze dag wordt georganiseerd en het thema is ‘groen & eerlijk’.

Er zijn zo’n 300 mensen aanwezig als ik iets te laat na 10 u. aanschuif na de lange rit. Er zijn 4 sprekers gepland over ‘het verband tussen consumptie en schepping’, over ‘een eerlijke prijs voor producten’,  over ‘God in de supermarkt en FairTrade’ en tot slot over ‘het beïnvloeden van een rechtvaardige keten van beheer’. De eerste spreekster is een jonge dame Martine Vonk die toch al doktor is in ethiek. Zij vertelt enthousiast over de huidige klimaatveranderingen en de positieve trends om onze uitstoot te verminderen: naast auto’s en industrie is de doorslaggevende factor onze alledaagse boodschappen! Schrikken dus. Enorme invloed ten gunste van onze impact op de aarde heeft het kopen van de juiste, eerlijke producten en dan m.n het (niet-)eten van vlees: 1 dag minder in de week en je spaart al een heleboel CO2-uitstoot op jouw ‘voetafdruk’. M.n. noemt zij de grote agro-industrie wereldwijd die ‘verkeerde structuren’ heeft georganiseerd om zodoende monopolyposities te creëren ten gunste van de aandeelhouders en ten koste van arme boeren. Zo is een relatie gegroeid met sociale armoede!

Tweede spreker is de directeur van ‘True Price’ Adrian de Groot Ruiz (PhD in economie) die een veelgevraagd spreker is wereldwijd. Hij wedijvert er voor dat bedrijven en kerken zich bewust worden van “de verborgen kosten” van koopwaar. Zijn bedrijf probeert op de prijskaartjes in de supermarkt ook die kosten te gaan vermelden. Eerlijke prijzen schelen soms maar weinig met de huidige gelukkig, maar geven de boeren wat hen toekomt! Maar niet alle bedrijven zijn geïnteresseerd in de gevraagde transparantie van hun handelsketen. De derde spreker, na een muzikaal optreden, is Jochum Veerman van FairTrade (drs. in milieugeografie). Van oudsher is dit een kerkelijk initiatief (Max Havelaar) en vecht nog steeds voor eerlijke arbeidsomstandigheden voor basisproducenten. Alle FairTrade-producten met dit label voldoen aan  de internationale criteria van eerlijke prijs en milieubelasting. Hij vraagt de groene kerken om op te letten op ons koopgedrag. Tot slot van de dag is de laatste spreker Antonie Fountain, directeur van de koepel VOICE de gezamenlijke eerlijke chocolade-branche. Er is in ons land vrijwel geen on-eerlijke chocolade meer verkrijgbaar, meldt hij als goede nieuws! Hij verdedigt de stelling dat eigenlijk themadiensten uit den boze zijn, want een thema moet doorwerken als een zuurdesem in alles wat we doen en laten!

Al met al heeft de organisatie (KiA, Tear & Micha) een serie kwalitatieve mensen ingehuurd, die beter overzicht en inzicht hebben in wereldwijde ontwikkelingen en cijfers. Hulde! Het inspireert en motiveert om door te gaan en meer te doen en om inderdaad de noodklok te luiden voor de schepping. Onze gedragsverandering, o.a. qua boodschappen is lastig te bewerken, maar is beter op bepaalde momenten zoals een schok (ijsberen-noordpool), of bij life-events als geboorte of overlijden, maar ook, en dat deden wij aansluitend bij onze Scheppingszondag op 8.10 , bij meditatieve momenten. Dat stemt tot nadenken en heer Bommel zou aan Tom Poes vragen “verzin een list jongeman”. Als laatste wat opviel: deze beweging van groene kerken (nu al bijna 200) is ontstaan vanuit de conservatieve kant van de PKN en in goed harmonie uitgevoerd door ook progressieve kerkleden in ons land! Samenwerking is de sleutel!!!

Klik hier om meer te lezen over de groene kerk

Lees meer »

14 en 22 september 2017: maaien in de regen en hooien in de zon. Kinderen van de basisschool de Lispeltuut uit Oostkapelle helpen mee met het op ruiters zetten van het hooi. Een feest en natuuronderwijs pur sang. Klik op de kop van dit artikel en lees meer!

De nieuwe foto's van Hof van Heden zijn te bekijken in het fotoalbum.

Lees meer »

Snellinks


Zoeken