Home » Wat we doen » Kerkdiensten

De Protestantse Gemeente te Oostkapelle komt op zondag altijd samen tijdens de kerkdienst. Dat is de christelijke traditie.

Een kerkdienst is een openbare bijeenkomst en duurt meestal een uur. Er worden psalmen en liederen gezongen, die erover gaan wie God is en wat God voor mensen kan betekenen. We zingen uit het “Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk” (2013). Een Projectkoor Nieuw Liedboek helpt ons bij het aanleren van nieuwe liederen. 

Tijdens de gebeden worden situaties genoemd waarvoor we onze ogen niet mogen sluiten. Deze situaties kunnen ver weg of dichtbij zijn en vragen soms actie van ons. Er wordt dan gelezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling 2004. De dominee bespreekt de betekenis van de woorden en wat we hiermee in de praktijk kunnen. Voor de kinderen is er een apart moment en bespreking. Na de dienst is er gelegenheid voor ontmoeting met koffie of thee. U bent van harte welkom!

Bijzondere kerkdiensten zijn er op de christelijke feestdagen in de week vóór Pasen, met Pasen, met Pinksteren en met Kerst. In Zeeland zijn er daarnaast Biddag en Dankdag voor het gewas als speciale kerkdiensten die te maken hebben met onze afhankelijkheid van de natuur en grondstoffen. Bijzondere themadiensten, voorbereid met gemeenteleden, worden 3x per jaar georganiseerd door de Commissie Instapdiensten.

Kerkelijke gemeenschap-onderweg
Als je op vakantie gaat, bereid je je daarop voor. Je maakt een keus over de vakantiebestemming. Waar ga ik naar toe en wat ga ik doen? Je haalt reisgidsen of je surft op internet en daarna maak je een keuze. Daar blijft het vaak niet bij. Er komen ook routekaarten aan te pas en de moderne reiziger vaart blind op zijn TomTom. Zo gaat dat ook in een kerkelijke gemeenschap.

Ieder mens is hoe dan ook onderweg -op – de - weg van het leven. Als leidraad voor het leven laten christenen zich inspireren door de levensverhalen van Bijbel, als het Woord van God. Dat is voor christenen een “spoorboekje”, in de voetsporen van Jezus, geleid door de Geest van God. 

De agenda van de kerkdiensten is als volgt:

Oktober

Kerkdienst 1 oktober 2017
Morgendienst: 10:00 uur, Dorpskerk
Voorganger: ds. Ph. Beukenhorst
Kindernevendienst: Groep 1: Els Maljaars
Groep 2: Gerdien Janse
Crèche: Hettie Vrij
Collecten: 1. Kerk
2. Kerk en Israël
Dorpskerk-16.png
Kerkdiensten 8 oktober 2017
Morgendienst: 10:00 uur, Zionskerk
Voorganger: Ds. Ph. Beukenhrost
Kindernevendienst: Groep 1: Liselot Jobse
Groep 2: Tanneke Brouwer
Crèche: Maya Scheunhage
Jeffrey Scheunhage
Collecte: 1. Kerk
2. Diaconie
Zionskerk-6.png
Kerkdiensten 15 oktober 2017
Morgendienst: 10:00 uur, Zionskerk
Voorganger: Ds. G.J. Smit uit Middelburg
Kindernevendienst: Groep 1: Heleen Moelker
Groep 2: Anne Fleur van der Ent
Crèche: Hanita Jacobse
Femke Jacobse
Jeugdkerk: 10:00 uur, Grijpskerke
Collecte: 1. Kerk
2. Werelddiaconaat
Zionskerk-6-3.png
Kerkdiensten 22 oktober 2017
Morgendienst: 10:00 uur, Zionskerk
Voorganger: Mevr. Drs. M. Pieterse uit Nieuwerkerk a/d IJssel
Kindernevendienst: Groep 1: Annemarie Geldof
Groep 2: Sophie Hamilton
Crèche: Sophie Hamilton
Collecten: 1. Kerk
2. Diaconie
fjwwbnl2Fpublic2Fz2Ff2Fc2Ftemp-hkvodgklioqugcoikvgy2FZionskerk-5.png
Kerkdiensten 29 oktober 2017
Morgendienst: 10:00 uur, Zionskerk
Nederlands/Duitse dienst
500 jaar Reformatie
Voorganger: Ds. Ph. Beukenhorst
Pfarrerin M. Reysen
Kindernevendienst: Groep 1: Anjesca Sanders
Groep 2: Gerdien Janse
Créche: Riek Coppoolse
Nancy de Visser
Tienerdienst 10:00 uur, Protestants Kerkcentrum
Collecten: 1. Kerk
2. Hervormingsdag
Zangbijeenkomst: 19:00 uur, Zionskerk
Oostkappel Zingt
Collecte Evangelisatie-, recreatiewerk
Zionskerk-6-2.png

November

Kerkdienst 5 november 2017
Morgendienst: 10:00 uur, Zionskerk
Instapdienst, thema 'ZWO'
Voorganger: Ds. Ph. Beukenhorst
Kindernevendienst: Groep 1: Els Maljaars
Groep 2: Esther Luteijn
Crèche: Hanneke den Engelse
Jeanne de Korte
Collecten: 1. Doel instapdienst
2. KiA Najaarszending
fjwwbnl2Fpublic2Fz2Ff2Fc2Ftemp-hkvodgklioqugcoikvgy2FZionskerk-5-1.png