Home » Wat we doen » Kerkdiensten

De Protestantse Gemeente te Oostkapelle komt op zondag altijd samen tijdens de kerkdienst. Dat is de christelijke traditie.

Een kerkdienst is een openbare bijeenkomst en duurt meestal een uur. Er worden psalmen en liederen gezongen, die erover gaan wie God is en wat God voor mensen kan betekenen. We zingen uit het “Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk” (2013). Een Projectkoor Nieuw Liedboek helpt ons bij het aanleren van nieuwe liederen. 

Tijdens de gebeden worden situaties genoemd waarvoor we onze ogen niet mogen sluiten. Deze situaties kunnen ver weg of dichtbij zijn en vragen soms actie van ons. Er wordt dan gelezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling 2004. De dominee bespreekt de betekenis van de woorden en wat we hiermee in de praktijk kunnen. Voor de kinderen is er een apart moment en bespreking. Na de dienst is er gelegenheid voor ontmoeting met koffie of thee. U bent van harte welkom!

Bijzondere kerkdiensten zijn er op de christelijke feestdagen in de week vóór Pasen, met Pasen, met Pinksteren en met Kerst. In Zeeland zijn er daarnaast Biddag en Dankdag voor het gewas als speciale kerkdiensten die te maken hebben met onze afhankelijkheid van de natuur en grondstoffen. Bijzondere themadiensten, voorbereid met gemeenteleden, worden 3x per jaar georganiseerd door de Commissie Instapdiensten.

Kerkelijke gemeenschap-onderweg
Als je op vakantie gaat, bereid je je daarop voor. Je maakt een keus over de vakantiebestemming. Waar ga ik naar toe en wat ga ik doen? Je haalt reisgidsen of je surft op internet en daarna maak je een keuze. Daar blijft het vaak niet bij. Er komen ook routekaarten aan te pas en de moderne reiziger vaart blind op zijn TomTom. Zo gaat dat ook in een kerkelijke gemeenschap.

Ieder mens is hoe dan ook onderweg -op – de - weg van het leven. Als leidraad voor het leven laten christenen zich inspireren door de levensverhalen van Bijbel, als het Woord van God. Dat is voor christenen een “spoorboekje”, in de voetsporen van Jezus, geleid door de Geest van God. 

De agenda van de kerkdiensten is als volgt:

Februari

Kerkdienst 4 februari 2018
Morgendienst: 10:00 uur, Zionskerk
Voorganger: Ds. Ph. Beukenhorst
Kindernevendienst: Groep 1: Els Maljaars
Groep 2: Esther Luteijn
Crèche: Hettie Vrij
Collecte: 1. Kerk
2. KIA Werelddiaconaat
Kerkdiensten 11 februari 2018
Morgendienst: 10:00 uur, Zionskerk
Heilig avondmaal
Voorganger: Ds. Ph. Beukenhorst
Kindenevendienst: Groep 1:
Groep 2:
Crèche: Bente Wattel en Femke Jacobse
Jeugdkerk: 10:00 uur, PKN Grijpskerke
Avonddienst: 19:00 uur, Zionskerk
Taizé avondgebed
Collecten: 1. Diaconie
2. Kerk
Kerkdienst 18 februari 2018
Morgendienst: 10:00 uur, Zionskerk
Voorganger: Mevr. Drs. M. Pieterse uit Nieuwerkerk a/d IJssel
Kindernevendienst: Groep 1:
Groep 2:
Crèche: Linda Blaas
Collecten: 1. Kerk
2. KiA 40-dagentijd
Kerkdiensten 25 januari 2018
Morgendienst: 10:00 uur, Zionskerk
Voorganger: Ds. E. van Hoof uit Venendaal
Kindernevendienst: Groep 1:
Groep 2:
Créche: Maya Scheunhage
Tienerdienst: 10:00 uur, in het PKC
Collecten: 1. Kerk
2. KiA 40-dagentijd
Zangbijeenkomst: 19:00 uur, Zionskerk
Oostkappel zingt
Collecte: Evangelisatie-, recreatiewerk

Maart

Kerkdienst 4 maart 2018
Morgendienst: 10:00 uur, Zionskerk
Zendingszondag/Wereldgebedsdag
Voorganger: Ds. Ph. Beukenhorst
Kindernevendienst: Groep 1:
Groep 2:
Crèche: Hanita Jacobse
Collecten: 1. Kerk
2. KiA voorjaarszendingsweek