Home » Wat we doen » Kerkdiensten

De agenda van de kerkdiensten is als volgt:

Juni

Kerkdienst 3 juni
Morgendienst 10:00, Zionskerk
Voorganger: Ds. A.C. den Hollander
Kindernevendienst: Groep 1: Heleen Moelker
Groep 2: Sophie Hamilton
Crèche: Hanneke den Engelse
Collecten: 1. Kerk
2. Diaconie
Kerkdienst 10 juni
Morgendienst: 10:00 uur, Zionskerk
Voorganger: Ds. G.J. Smit
Kindernevendienst: Groep 1: Liselot Bartels
Groep 2: Esther Luteijn
Crèche: Linda Blaas
Collecten: 1. Kerk
2. KiA Werelddiaconaat
Kerkdienst 17 juni
Morgendienst: 10:00 uur, Zionskerk (Heilig Avondmaal)
Voorganger: Ds. Ph. Beukenhorst
Kindernevendienst: Groep 1/2: Annemarie Geldof
Crèche: Nancy de Visser en Femke Jacobse
Collecten: 1. Diaconie
2. Kerk
Bløf Rockdienst 23 juni
Avonddienst: 18:30 uur, Zionskerk
Voorganger: Jan Andries de Boer
M.M.V.: TeBoven
Kerkdienst 24 juni
Morgendienst: 10:00 uur, Zionskerk
Voorganger: Ds. Ph. Beukenhorst
Kindenevendienst: Groep 1: Els Maljaars
Groep 2: Gerdien Janse
Crèche: Heleen Moelker
Tienerdienst: 10:00 uur, Prot. Kerkcentrum
Collecten: 1. Kerk
2. Diaconie
Zangbijeenkomst: 19:00 uur, Dorpskerk
"Oostkappel Zingt"
Collecte: Evangelisatie-, recreatiewerk

Juli

Kerkdiensten 1 juli
Morgendienst: 10:00 uur, Openluchtdienst "Groot Middenhof"
Noordweg 39
Voorganger: Ds. Ph. Beukenhorst
Kindernevendienst: Groep 1: Anjesca Sanders
Groep 2: Anne Fleur van der Ent
Crèche: Annelies Looise
Avonddienst: 19:00 uur, Dorpskerk
Voorganger: Ds. Ph. Beukenhorst
Collecte: 1 Kerk
2 PKN Jeugdwerk JOP


Wat is een kerkdienst?

De Protestantse Gemeente te Oostkapelle komt op zondag altijd samen tijdens de kerkdienst. Dat is de christelijke traditie.

Een kerkdienst is een openbare bijeenkomst en duurt meestal een uur. Er worden psalmen en liederen gezongen, die erover gaan wie God is en wat God voor mensen kan betekenen. We zingen uit het “Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk” (2013). Een Projectkoor Nieuw Liedboek helpt ons bij het aanleren van nieuwe liederen. 

Tijdens de gebeden worden situaties genoemd waarvoor we onze ogen niet mogen sluiten. Deze situaties kunnen ver weg of dichtbij zijn en vragen soms actie van ons. Er wordt dan gelezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling 2004. De dominee bespreekt de betekenis van de woorden en wat we hiermee in de praktijk kunnen. Voor de kinderen is er een apart moment en bespreking. Na de dienst is er gelegenheid voor ontmoeting met koffie of thee. U bent van harte welkom!

Bijzondere kerkdiensten zijn er op de christelijke feestdagen in de week vóór Pasen, met Pasen, met Pinksteren en met Kerst. In Zeeland zijn er daarnaast Biddag en Dankdag voor het gewas als speciale kerkdiensten die te maken hebben met onze afhankelijkheid van de natuur en grondstoffen. Bijzondere themadiensten, voorbereid met gemeenteleden, worden 3x per jaar georganiseerd door de Commissie Instapdiensten.

Kerkelijke gemeenschap-onderweg
Als je op vakantie gaat, bereid je je daarop voor. Je maakt een keus over de vakantiebestemming. Waar ga ik naar toe en wat ga ik doen? Je haalt reisgidsen of je surft op internet en daarna maak je een keuze. Daar blijft het vaak niet bij. Er komen ook routekaarten aan te pas en de moderne reiziger vaart blind op zijn TomTom. Zo gaat dat ook in een kerkelijke gemeenschap.

Ieder mens is hoe dan ook onderweg -op – de - weg van het leven. Als leidraad voor het leven laten christenen zich inspireren door de levensverhalen van Bijbel, als het Woord van God. Dat is voor christenen een “spoorboekje”, in de voetsporen van Jezus, geleid door de Geest van God.