Home » Wat we doen » Kerkdiensten

De Protestantse Gemeente te Oostkapelle komt op zondag altijd samen tijdens de kerkdienst. Dat is de christelijke traditie.

Een kerkdienst is een openbare bijeenkomst en duurt meestal een uur. Er worden psalmen en liederen gezongen, die erover gaan wie God is en wat God voor mensen kan betekenen. We zingen uit het “Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk” (2013). Een Projectkoor Nieuw Liedboek helpt ons bij het aanleren van nieuwe liederen. 

Tijdens de gebeden worden situaties genoemd waarvoor we onze ogen niet mogen sluiten. Deze situaties kunnen ver weg of dichtbij zijn en vragen soms actie van ons. Er wordt dan gelezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling 2004. De dominee bespreekt de betekenis van de woorden en wat we hiermee in de praktijk kunnen. Voor de kinderen is er een apart moment en bespreking. Na de dienst is er gelegenheid voor ontmoeting met koffie of thee. U bent van harte welkom!

Bijzondere kerkdiensten zijn er op de christelijke feestdagen in de week vóór Pasen, met Pasen, met Pinksteren en met Kerst. In Zeeland zijn er daarnaast Biddag en Dankdag voor het gewas als speciale kerkdiensten die te maken hebben met onze afhankelijkheid van de natuur en grondstoffen. Bijzondere themadiensten, voorbereid met gemeenteleden, worden 3x per jaar georganiseerd door de Commissie Instapdiensten.

Kerkelijke gemeenschap-onderweg
Als je op vakantie gaat, bereid je je daarop voor. Je maakt een keus over de vakantiebestemming. Waar ga ik naar toe en wat ga ik doen? Je haalt reisgidsen of je surft op internet en daarna maak je een keuze. Daar blijft het vaak niet bij. Er komen ook routekaarten aan te pas en de moderne reiziger vaart blind op zijn TomTom. Zo gaat dat ook in een kerkelijke gemeenschap.

Ieder mens is hoe dan ook onderweg -op – de - weg van het leven. Als leidraad voor het leven laten christenen zich inspireren door de levensverhalen van Bijbel, als het Woord van God. Dat is voor christenen een “spoorboekje”, in de voetsporen van Jezus, geleid door de Geest van God. 

De agenda van de kerkdiensten is als volgt:

November

Kerkdienst 5 november 2017
Morgendienst: 10:00 uur, Zionskerk
Instapdienst, thema 'ZWO'
Voorganger: Ds. Ph. Beukenhorst
Kindernevendienst: Groep 1: Els Maljaars
Groep 2: Esther Luteijn
Crèche: Hanneke den Engelse
Jeanne de Korte
Collecten: 1. Doel instapdienst
2. KiA Najaarszending
fjwwbnl2Fpublic2Fz2Ff2Fc2Ftemp-hkvodgklioqugcoikvgy2FZionskerk-5-1.png
Kerkdienst 12 november 2017
Morgendienst: 10:00 uur, Dorpskerk
Voorganger: ds. E. van Hoof uit Veenendaal
Kindernevendienst: Groep 1: Liselot Jobse
Groep 2: Sophie Hamilton
Crèche: Linda Blaas
Collecten: 1. Kerk
2. KiA Binnenlands diaconaat
Zionskerk-6.png
Kerkdienst 19 november 2017
Morgendienst: 10:00 uur, Zionskerk
Heilig Avondmaal
Voorganger: Ds. Ph. Beukenhorst
Kindernevendienst: Groep 1: Annemarie Geldof
Groep 2: Anne Fleur van der Ent
Crèche: Willeke Wondergem
Collecte: 1. Kerk
2. Diaconie
Zionskerk-6-3.png
HeiligAvondmaal.png
Kerkdiensten 26 november 2017
Morgendienst: 10:00 uur, Zionskerk
Gedenken overledenen
Voorganger: Ds. Ph. Beukenhorst
Kindernevendienst: Groep 1: Tanneke Brouwer
Groep 2: Gerdien Janse
Crèche: Heleen Moelker
Stijn Wattel
Tienerdienst 10:00 uur, Protestants KerkCentrum
Collecte: 1. Kerk
2. Werelddiaconaat
Zangbijeenkomst: 19:00 uur, Zionskerk
Oostkappel Zingt
Collecte: Evangelisatie-, recreatiewerk
fjwwbnl2Fpublic2Fz2Ff2Fc2Ftemp-hkvodgklioqugcoikvgy2FZionskerk-5.png
Zionskerk-7.png
Kerkdienst 29 november 2017
Avonddienst: 19:00 uur, Zionskerk
Voorganger: Ds. Ph. Beukenhorst
Collecten: 1. Kerk
2. Diaconie
Zionskerk-6-2.png

December

Kerkdienst 3 december 2017 1e advent
Morgendienst: 10:00 uur, Zionskerk
Voorganger: Mevr. Drs. M. Pieterse uit Nieuwerkerk a/d IJssel
Kindernevendienst: Groep 1: Anjesca Sanders
Groep 2: Gerdien Janse
Créche: Gerdien Janse
Collecten: 1. Kerk
2. Missionair werk en kerkgroei
Zionskerk-8.png