Home » Wat we doen » Kerkdiensten

De agenda van de kerkdiensten is als volgt:

Augustus

Kerkdiensten 5 augustus
Morgendienst: 10:00 uur, Zionskerk
Voorganger: Ds. R. van Zwieten uit Amsterdam
Kindernevendienst: Groep 1: Anjesca Sanders
Groep 2: Anne Fleur van der Ent
Crèche: ?
🇩🇪 Duitse dienst: 10:30 uur, Dorpskerk
Voorganger: Pfarrerin Marianne Reysen uit Brussel
Avonddienst: 19:00 uur, Dorpskerk
Voorganger: Ds. A.C. den Hollander
Collecten: 1. Kerk
2. Diaconie
Kerkdiensten 12 augustus
Morgendienst: 10:00 uur, Zionskerk
Voorganger: Ds. S. de Kam uit Maurik
Kindernevendienst: Groep 1: ?
Groep 2: ?
Crèche: Heleen Moelker
🇩🇪 Duitse dienst: 10:30 uur, Dorpskerk
Voorganger: Pfarrerin Marianne Reysen uit Brussel
Avonddienst: 19:00 uur, Dorpskerk
Voorganger: Ds. S. de Kam uit Maurik
Collecte: 1 Kerk
2 KiA Zomerzending
Kerkdiensten 19 augustus
Morgendienst: 10:00, Zionskerk
Voorganger: Ds. A.C. den Hollander
Kindernevendienst: Groep 1: ?
Groep 2: ?
Crèche: Els Maljaars & Nancy de Visser
Avonddienst: 19:00 uur, Dorpskerk
Voorganger: Ds. A.C. den Hollander
Collecten: 1. Kerk
2. Diaconie
Kerkdiensten 26 augustus
Morgendienst: 10:00 uur, Zionskerk
Voorganger: Ds. Ph. Beukenhorst
Kindernevendienst: Groep 1: ?
Groep 2: ?
Crèche: Annelies Looise & Jeffrey Scheunhoge
Tienerdienst 10:00 uur, PKC
Zangbijeenkomst 19:00 uur, Dorpskerk
Oostkappel Zingt
Collecten: Evangelisatie-, recreatiewerk

September

Kerkdiensten 2 september
Morgendienst: 10:00 uur, Zionskerk
Startzondag
(Her)bevestinging ambstdragers
Voorganger: Ds. Ph. Beukenhorst
Kindernevendienst: Groep 1: ?
Groep 2: ?
Crèche: Gerdien Janse & Hettie Vrij
Collecten: 1. Kerk
2. PKN missionair werk

Wat is een kerkdienst?

De Protestantse Gemeente te Oostkapelle komt op zondag altijd samen tijdens de kerkdienst. Dat is de christelijke traditie.

Een kerkdienst is een openbare bijeenkomst en duurt meestal een uur. Er worden psalmen en liederen gezongen, die erover gaan wie God is en wat God voor mensen kan betekenen. We zingen uit het “Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk” (2013). Een Projectkoor Nieuw Liedboek helpt ons bij het aanleren van nieuwe liederen. 

Tijdens de gebeden worden situaties genoemd waarvoor we onze ogen niet mogen sluiten. Deze situaties kunnen ver weg of dichtbij zijn en vragen soms actie van ons. Er wordt dan gelezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling 2004. De dominee bespreekt de betekenis van de woorden en wat we hiermee in de praktijk kunnen. Voor de kinderen is er een apart moment en bespreking. Na de dienst is er gelegenheid voor ontmoeting met koffie of thee. U bent van harte welkom!

Bijzondere kerkdiensten zijn er op de christelijke feestdagen in de week vóór Pasen, met Pasen, met Pinksteren en met Kerst. In Zeeland zijn er daarnaast Biddag en Dankdag voor het gewas als speciale kerkdiensten die te maken hebben met onze afhankelijkheid van de natuur en grondstoffen. Bijzondere themadiensten, voorbereid met gemeenteleden, worden 3x per jaar georganiseerd door de Commissie Instapdiensten.

Kerkelijke gemeenschap-onderweg
Als je op vakantie gaat, bereid je je daarop voor. Je maakt een keus over de vakantiebestemming. Waar ga ik naar toe en wat ga ik doen? Je haalt reisgidsen of je surft op internet en daarna maak je een keuze. Daar blijft het vaak niet bij. Er komen ook routekaarten aan te pas en de moderne reiziger vaart blind op zijn TomTom. Zo gaat dat ook in een kerkelijke gemeenschap.

Ieder mens is hoe dan ook onderweg -op – de - weg van het leven. Als leidraad voor het leven laten christenen zich inspireren door de levensverhalen van Bijbel, als het Woord van God. Dat is voor christenen een “spoorboekje”, in de voetsporen van Jezus, geleid door de Geest van God.