Home » Wie we zijn » Wijkindeling

Wijkindeling

De Protestantse Gemeente Oostkapelle heeft  een wijkindeling gemaakt naar noord, oost, zuid en west-richting.  Bij elke  de indeling zijn de bijbehorende straten, lanen en wegen genoemd. Iedere wijk heeft een wijkteam, dat bestaat uit één of twee ouderlingen, een aantal pastoraal medewerkers, een diaken en soms ook wijkmedewerksters. Elk wijkteam bespreekt regelmatig het wel en wee van mensen die meeleven nodig hebben of een bloemetje krijgen; ook worden ervaringen uitgewisseld van de wat moeilijkere situaties rondom de praktijk van alledag, begrafenissen of jubilea.


Samenstellig wijkteams seizoen 2017/2018

Wijk Noord

Asterlaan – Azalealaan – Begonialaan – Chrysantenlaan – Irislaan – Margrietenlaan – Anjerlaan - Egelantier - Duinweg na de Torenstraat – Dunopark – Oosterpark - Zeesterlaan – Burgvliet – Duinbeekseweg – Dunoweg – Hoge Weide Magnolialaan – Rozenlaan -Berkenlaan – Beukenlaan - Eikenlaan - Park Reygersberg -Randduinweg - Vroonweg.

 

Ouderlingen: Lenie Molendijk-Vos
Ton Hanse
Pastoraal medewerkers: Truus Verhage-de Putter
Lia Jobse-Maljaars
Diaken: vacature
Wijkdames: Mattie Geerse
Nel Francke-in 't Anker
Mieke de Kam-Willeboordse
Corrie Boone-Hillebrand
Plonie van Keulen-Fraanje

Wijk Oost:

E.D. v/d Broeckestraat - Duinweg van Noordweg tot Torenstraat - P.Hollestraat - Lantsheerstraat - Joh. de Pourckstraat - Torenstraat - M.F. Visserstraat - Schoolstraat - David Jansestraat – Rijnsburgseweg - Schulenburg, Zeeduinse laan

 

Ouderlingen Frans Vijlbrief
Pastoraal medewerkers: Bep Pattenier-Wondergem
Ada du Bois-Rotte
Thea van Maldegem
Diaken: Ada van Oord-Bastiaanse
Wijkdames: Sara Bommeljé-de Koeyer
Corrie de Best-Roose

Wijk Zuid:

Aagtekerkseweg - Ambachtsstraat - Brouwerijstraat - Dorpsstraat - Gasthuisweg - Grijpskerkseweg - Kalfhoekseweg - Molenweg - Pomonastraat - Vronesteijn - Waterstraat - Baayenhovenseweg - Hoge Duvekotsweg – Noordweg – Wijkhuijsweg -Zwanenburgseweg

Ouderlingen: Rian Coppoolse-Jobse
Pastoraal medewerkers: Rina Jobse-Langebeeke
Ina de Kam-Wisse
vacature
Diaken: Leo Looise
Wijkdames: Stijnie van Mastrigt-de Jong
Wil v.d. Kimmendade-van Keulen
Janny Brand-Dieleman

Wijk West:

Domburgseweg - Halve Maanstraat - Orionstraat - Oude Domburgseweg - Poolsterstraat - Groene Specht - Blauwe Reiger - Westhovenseweg - Park Veldzigt - Vlaamse Gaai

Ouderlingen Janneke en Peter Geene-Oegema
Pastoraal medewerkers: Wim Coppoolse
Arie van Mastrigt
Diaken: Hannie Corbijn-Wattel
Wijkdames: Hannie Corbijn-Wattel
Catrien Poppe

De verantwoording voor de gemeenteleden in Simnia en elders blijft bij het wijkteam van het oude woonadres.