Predikant

Predikant: ds Ph. A. Beukenhorst, geboren op 9 maart 1957

Curriculum

1989 tot 1995: jeugdpredikant in de Protestantse Gemeente Antwerpen-Noord
1995 tot 2000: predikant in de Protestantse Gemeente Menen
2000 tot 2013: predikant in de Protestantse/Hervormde Gemeente Oostburg-Zuidzande (PKN)
2013 tot heden: predikant in de Protestantse Gemeente Oostkapelle (PKN)

Huidige bovenplaatselijke taken:
voorzitter Classicale ZWO-commissie Walcheren (PKN); moderamen-lid van het Regionaal College voor Visitatie in de provincie Zeeland (PKN); voorzitter van de Stichting Steunfonds Silo-Nederland

 

Meditatie

EEN GOED GESPREK

 

De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft in haar visienota ‘Kerk.2025’ opgeroepen tot een herbezinning op de basis: ons geloof. Alles begint met het gesprek daarover. Dat kan simpel klinken, maar de praktijk is lastiger. Geloven raakt immers aan onze innerlijke kern. Praten over je geloof is kwetsbaar, je begeeft je op persoonlijke ‘heilige grond’. Hoe geef je woorden aan het diepste in je leven?

Op Startzondag in september begonnen vele plaatselijke gemeenten met het thema: ‘Een goed gesprek’. We voeren vele gesprekken, binnen en buiten de kerk, maar wanneer zeggen we dat het “een goed gesprek” was?

Het gaat bij een goed gesprek in ieder geval om echte ontmoeting – met tijd en aandacht voor een ander. Een goed gesprek gaat ook over wat ons bezig houdt, ons bezielt en inspireert. We geven iets van onszelf, we durven iets te vertellen van onszelf, als we weten dat de ander ons respecteert. In een goed gesprek tussen christenen gaat het ook over God, over ons geloof in Jezus en onze daden die daarbij passen.

In de komende maanden, tijdens het hele kerkelijke seizoen 2018-2019 kunnen we hiermee verder en met elkaar dit goede gesprek voeren. Het gaat om een gesprek over de kernwaarden en kernwoorden die bij het christelijke geloof passen, zoals: liefde, hoop, vertrouwen, genade, dankbaarheid, verantwoordelijkheid, recht, vrede, twijfel, zoeken, troost. Bij dat onderlinge gesprek is het belangrijk dat men met eerbied luistert naar elkaar, niet te snel reageert met ‘ja, maar…’. Zet de ander niet weg als méér of minder gelovig.

In de Bijbel zijn vele voorbeelden te vinden van geloofsgesprekken, die worden gevoerd tussen God en mens en tussen mensen onderling. Enkele voorbeelden: Exodus 3, 1-12 – God spreekt met Mozes; Johannes 3, 1-20 – Jezus spreekt met Nicodemus; Johannes 4, 1-26 Jezus spreekt met de Samaritaanse vrouw. Wie deze Bijbelteksten leest en herleest kan tekstdelen naast eigen vragen en persoonlijke ervaringen leggen. Mooi zou zijn om iets uit deze genoemde Bijbelteksten met anderen te delen.

Er zijn ook andere mogelijkheden om het goede gesprek te beginnen. Iemand in een vertrouwelijke setting een vraag stellen om dan een goed gesprek te beginnen. Ik reik wat mogelijke vragen aan, probeert u het eens?

Wie heeft jou geholpen om te gaan geloven? Waar zat dat in?

Wie is voor jou in heden of verleden, een voorbeeld als het gaat om geloof? Waarom net deze persoon?

Welk Bijbelverhaal, welke Bijbeltekst gaat in je leven met je mee? Kun je erover vertellen?

Zijn er momenten in je leven geweest waarop je iets van God hebt gemerkt en ervaren? Wil je daar iets over delen?

Wat deel je in je persoonlijke gebed met God? Wat betekent bidden voor je?

Wat is in de context van kerk en geloof, je lievelingslied en kun je uitleggen waarom dit lied je aanspreekt?

Ik wens het ons in dit nieuwe kerkelijke seizoen toe: ‘een goed geloofsgesprek’!

                                                                   

Ds. Ph.A. Beukenhorst