Predikant

Predikant: ds Ph. A. Beukenhorst, geboren op 9 maart 1957

Curriculum

1989 tot 1995: jeugdpredikant in de Protestantse Gemeente Antwerpen-Noord
1995 tot 2000: predikant in de Protestantse Gemeente Menen
2000 tot 2013: predikant in de Protestantse/Hervormde Gemeente Oostburg-Zuidzande (PKN)
2013 tot heden: predikant in de Protestantse Gemeente Oostkapelle (PKN)

Huidige bovenplaatselijke taken:
voorzitter Classicale ZWO-commissie Walcheren (PKN); moderamen-lid van het Regionaal College voor Visitatie in de provincie Zeeland (PKN); voorzitter van de Stichting Steunfonds Silo-Nederland

 

Meditatie

Hoe verder met / na corona ?

 

Het is zomer, voor velen was dat altijd een periode in het jaar om even aan andere dingen te denken en tot rust te komen. Maar nu, in 2020…, zijn we eigenlijk niet allemaal reeds tot rust gekomen in de afgelopen tijd? Er was minder stress, er was méér innerlijke rust.

 

De strikte corona-tijd was heel moeilijk voor vele mensen, het betekende eenzaamheid, onzekerheid over de toekomst, misschien ook angst. Maar anderzijds hoor ik ook: minder prikkels, geen agenda’s die zeggen dat er van alles moet. Ik hoor zeggen: ik geniet intenser van de natuur.

In dit verband moet ik ook denken aan het schilderij ‘Paar met hoofd vol wolken’ dat in het museum in Rotterdam hangt en dat in 1936 werd gemaakt door de surrealistische kunstenaar Salvador Dalí (1904-1989). Een schilderij uit twee delen, je herkent de contouren van een man en een vrouw – en dan probeert Dalí te schilderen wat er in hun binnenste leeft. In hun beider hoofden zie je wolken en de hemel. Misschien bedoelt de schilder wel: de hemel van God. Maar wat vooral opvalt is daaronder: je ziet een lege tafel. Alle stress, alle zorgen zijn weg, al het ‘moeten’ is weg en je ziet een open horizon. Ga met vertrouwen de toekomst tegemoet, je weet dat je onder Gods hemel verder kunt.

 

In het evangelie lezen we hoe Jezus vol ontferming en medelijden de mensen ziet, uitgeput en hulpeloos als ze zijn. En Jezus roept zijn leerlingen dan op om mensen steun te bieden. Het leven kan soms zo vol stress zitten, dat je het gevoel hebt uitgeput te zijn. Als er iets goed was in de coronatijd, is het wel dat we weer meer aandacht kregen voor geestelijke dingen, niet één maar meer kerkdiensten kijken om zondag, ook aandacht voor elkaar, bereid te helpen, medemenselijkheid, laten we dat vasthouden!

 

Psalm 131 is een kleine Psalm, maar met grote betekenis. Daarin staat, lees het maar na: mens, zoek niet de hoogmoed en de trots, zoek niet wat te groot is of te hoog gegrepen. Nee: breng je ziel tot rust, word stil. Dat is een positieve ervaring geweest in deze corona-tijd, herkent u dat?

 

En de vraag is dan: kun jij deze innerlijke rust blijven vasthouden? Tijd om tot jezelf te komen, na te denken. Tot rust komen betekent tijd maken voor wezenlijke zaken. Rustig nadenken over wat er om je heen gebeurt. Bijvoorbeeld ook je eigen meningen onderzoeken, het gaat in deze tijd veel over racisme, black lives matter, roep je anderen dan gemakkelijk na omdat het nieuws is, mode is, of ga je oprecht bij jezelf in alle rust na waar de resten van racisme in jou zitten?

 

De Psalm zegt dat een mens rust kan vinden, heel mooi beeldend gezegd: mijn ziel, als een kind, op de arm van zijn moeder. God wordt hier met het beeld van een moeder beschreven. Want God is niet enkel een Vader, zoals onze Geloofsbelijdenis zegt, maar is óók een liefdevolle moeder, zoals in deze Psalm klinkt. God is én Vader én Moeder tegelijk. Bij die God kan mijn ziel rust vinden, bij die God kunnen we steeds terecht. Die God nodigt ons telkens weer uit om te kiezen voor het wezenlijke in ons leven.

                                                                   

Ds. Ph.A. Beukenhorst.