Predikant

Predikant: ds Ph. A. Beukenhorst, geboren op 9 maart 1957

Curriculum

1989 tot 1995: jeugdpredikant in de Protestantse Gemeente Antwerpen-Noord
1995 tot 2000: predikant in de Protestantse Gemeente Menen
2000 tot 2013: predikant in de Protestantse/Hervormde Gemeente Oostburg-Zuidzande (PKN)
2013 tot heden: predikant in de Protestantse Gemeente Oostkapelle (PKN)

Huidige bovenplaatselijke taken:
voorzitter Classicale ZWO-commissie Walcheren (PKN); moderamen-lid van het Regionaal College voor Visitatie in de provincie Zeeland (PKN); voorzitter van de Stichting Steunfonds Silo-Nederland

 

Meditatie

VOOR  EEN  INCLUSIEVE EN  OPEN  KERK

 

Het is in de afgelopen maanden weer volop in discussie, zowel in Kerk als in samenleving: hoe welkom zijn mensen met hun geaardheid? Als predikant ben ik medeondertekenaar van een open brief voor een inclusieve Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De oproep is: Maak geen onderscheid tussen verschillende relatievormen, tussen huwelijk of andere levensverbintenissen. Een positief geluid: iedereen is welkom in onze Kerk! De Open Brief stond eerder al, op 30 november 2018 in het dagblad ‘Trouw’, ondertekend door ruim 450 predikanten en kerkelijk werkers.

Jammer genoeg heeft deze positieve Open Brief van eind november 2018 veel minder aandacht gekregen in de media, dan de negatieve ‘Nashville Verklaring’ (tegen relaties dan die tussen man en vrouw), die begin januari 2019 uitkwam en door ruim de helft minder predikanten werd onderschreven.

Ik laat de tekst van de positieve Open Brief hierna volgen en nodig u graag uit voor een gesprek hierover.

 

Open brief aan de Nederlandse samenleving:

Wij, predikanten en kerkelijk werkers in de Protestantse Kerk Nederland (PKN), willen met deze open brief een krachtig, positief signaal geven. Wij willen uitspreken dat wij staan voor een inclusieve kerk, die geen onderscheid maakt tussen verschillende relatievormen.

De aanleiding voor deze open brief is het besluit, dat de synode van de PKN op 15 november 2018 nam, om het onderscheid tussen het huwelijk van man en vrouw en andere levensverbintenissen te handhaven. 

Wij betreuren het, dat voorstellen om de kerkorde op dit punt te wijzigen zijn weggestemd, uit angst voor onrust en verdeeldheid binnen de kerk. Wel is er in een toegevoegde tekst uitgesproken, ‘dat de kerkorde in deze bepalingen geen waardeoordeel geeft over de seksuele geaardheid van haar leden noch over hun persoonlijke keuzes als het gaat om het huwelijk of andere levensverbintenissen.’

Echter, door het besluit zoals dit nu is genomen, zou de indruk kunnen ontstaan, dat de PKN als geheel onderscheid blijft maken tussen homo’s en hetero’s, tussen het huwelijk tussen man en vrouw en dat tussen twee mannen of twee vrouwen.

Die indruk is onjuist. Velen binnen de PKN betreuren dit besluit, omdat wij staan voor een open kerk waarin iedereen welkom is, waarin geen onderscheid gemaakt wordt tussen verschillende relatievormen. Een kerk waarin de liefde voluit, veelkleurig gevierd mag worden, waarin mensen zich uitgesproken gezegend mogen weten met elkaar. Waarin Doop, Avondmaal en kerkelijke ambten open staan voor iedereen.

Wij vinden het belangrijk dat dit geluid ook gehoord wordt. Daarom deze open brief, waarin wij een positief geluid willen laten horen: welkom in onze kerk!

 

Ds. Ph.A. Beukenhorst