Predikant

Predikant: ds Ph. A. Beukenhorst, geboren op 9 maart 1957

Curriculum

1989 tot 1995: jeugdpredikant in de Protestantse Gemeente Antwerpen-Noord
1995 tot 2000: predikant in de Protestantse Gemeente Menen
2000 tot 2013: predikant in de Protestantse/Hervormde Gemeente Oostburg-Zuidzande (PKN)
2013 tot heden: predikant in de Protestantse Gemeente Oostkapelle (PKN)

Huidige bovenplaatselijke taken:
voorzitter Classicale ZWO-commissie Walcheren (PKN); moderamen-lid van het Regionaal College voor Visitatie in de provincie Zeeland (PKN); voorzitter van de Stichting Steunfonds Silo-Nederland

 

Meditatie

Dietrich Bonhöffer

Dit jaar in 2020 wordt herdacht dat 75 jaar geleden de Duitse dominee en theoloog Dietrich Bonhöffer door de nazi’s werd geëxecuteerd.

Bonhöffer (4 februari 1906 – 9 april 1945) was een Luthers predikant en theologiedocent en is vooral bekend geworden als leider van de Bekennende Kirche. Zijn uitgangspunt was dat de kerk een ‘sanctorum communio’ moet zijn, een gemeenschap van heiligen. De kerk is het lichaam van Christus, niet louter een plaats waar over Jezus enkel wordt gesproken en gezongen.

Dietrich Bonhöffer maakte in Duitsland heel bewust de opkomst van het nationaalsocialisme mee en de verering van Adolf Hitler. Hij sloot zich aan bij het verzet. Dat moest hij uiteindelijk, drie weken voor de val van Hitler, met de dood bekopen.

Wat Dietrich Bonhöffer zo bijzonder maakt, is dat hij in de context van de nazi-ideologie nadacht over een nieuwe taal voor de kerk en voor de gelovige. Want de wereld raakt steeds meer ‘god-loos’, maar daarmee is ze nog niet los van God en zeker niet af van God.

Bonhöffer stelt vast dat God zich als het ware laat terugdringen uit de wereld, tot op het kruis. En de gelovige wordt dan opgeroepen om het lijden van God aan de god-loze wereld mee te lijden. Samen met God in barmhartigheid en medelijden. Bonhöffer zegt: God is zwak en machteloos in de wereld en juist zó en alleen zó is Hij met ons.

Bijzonder zijn de boeken en brieven die Bonhöffer ons naliet. Die getuigen van een groot vertrouwen, geloofsvertrouwen.

Hieronder vermeld ik een gebed dat hij schreef vanuit de gevangenis in het hoofdkwartier van de Gestapo in Berlijn.

     In mij is duisternis, bij U is licht
     Ik ben eenzaam, maar Gij verlaat mij niet
     Ik ben bang, maar bij U vind ik hulp
     Ik ben onrustig, maar bij U vind ik vrede
     Ik ben bitter, maar bij U vind ik geduld
     Ik zie niet waarheen Uw wegen leiden,
     maar Gij weet de weg voor mij.

                                                                

Ds. Flip Beukenhorst