Van de Kerkrentmeesters augustus 2022

Gepubliceerd op 26 juli 2022 om 15:16

Restauratie Sauer orgel Dorpskerk 

We zijn zeer verheugd met de toekenning van het  volledig kostendekkende bedrag aan subsidies die wij bij de  Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (56.721,-euro) en bij Gedeputeerde Staten van de  Provincie Zeeland (132.323,-euro) ten behoeve van de restauratie hadden aangevraagd.

Het orgel heeft enige tijd geleden de status van rijksmonument gekregen. Daardoor kon het nu in aanmerking komen voor gesubsidieerde restauratie. Het orgel is goed bewaard gebleven , bijna helemaal in originele staat, maar heeft een grondige revisie nodig. 

Door de toekenning van de subsidies is het  mogelijk om het orgel volledig te restaureren waardoor het weer decennia lang in goede conditie kan functioneren. 

Het orgel is in 1903 voor de Dorpskerk gebouwd door de firma Sauer te Frankfurt aan de Oder. In de periode 1958-1959 wordt het instrument verplaatst van de achterzijde van de kerk naar de huidige positie. Het is een van de weinige overgebleven orgels van dit type in Nederland.

De werkzaamheden starten begin volgend jaar en worden uitgevoerd door de firma Pels en van Leeuwen. De betrokken orgeladviseur is dhr A. Bergwerff. 

Ontwikkelingen rondom de Dorpskerk

Nu besloten is om te proberen de huidige consistorie te vervangen door nieuwbouw is er veel werk te verzetten om dit te realiseren. Er moet een plan worden voorgelegd aan de gemeente Veere. Omdat het een aanbouw aan het bestaande monument is, is beoordeling door de monumentencommissie aan de orde tegelijk met de vraag om vergunning bij  de afdeling ruimtelijke ordening.

De eerste stap is het maken van een ontwerp dat voorgelegd moet worden aan de gemeente. Het architectenbureau Rothuizen uit Middelburg is hiermee aan de slag.

Daarnaast moet de verwarming en ventilatie van de Dorpskerk worden aangepast. We moeten voorbereid zijn op de gevolgen van de huidige coronapandemie en toekomstige pandemieën die zich ongetwijfeld in de komende decennia zullen voordoen. Tegelijkertijd is het van belang om het binnenklimaat te verbeteren waardoor er minder temperatuurschommelingen zijn en een veel kleiner verschil in temperatuur boven en onder in de kerk. (Nu een verschil van 12 graden). Dat is noodzakelijk voor het behoud van het orgel en het historische interieur. Ook moet worden bekeken of het mogelijk is om het energiegebruik te verminderen.

Inmiddels is er door het adviesbureau Physitec een rapport geschreven waarin de mogelijkheden op een rij zijn gezet. Hier moeten we in de komende tijd keuzes in gaan maken.

 

Stoelen te koop

Hoewel het nog wel even duurt voordat we de Zionskerk gaan verlaten, maken we wel een begin  met activiteiten rondom de ontruiming.

Als eerste bieden wij 100 stoelen a 5 euro per stuk te koop aan. 

Als u belangstelling heeft kunt u contact opnemen met Rob Boogaard,tel 0651796999.

U kunt met hem een afspraak maken om een moment af te spreken waarop u de stoelen kunt ophalen. Wilt u s.v.p contant geld meenemen? We beschikken niet over PIN betaling.

 

Namens de kerkrentmeesters,

Adri Jobse


«