Van de Kerkrentmeesters april 2022

Gepubliceerd op 28 april 2022 om 22:00

In de afgelopen weken is er binnen het College van Kerkrentmeesters uitvoerig gesproken over de vergaderruimtes die in de nabije toekomst bij de Dorpskerk nodig zijn als we de Zionskerk niet meer zullen gebruiken. Dit heeft geleid tot een advies waar de meerderheid van de kerkrentmeesters achter staat. Dit advies is besproken in de kerkenraad.  Inhoudelijk verwijs ik u naar het kerkenraadsverslag van de scriba. Het voorgenomen kerkenraadsbesluit zal begin juni tijdens een gemeenteavond worden besproken.

Ondertussen gaan we verder met de noodzakelijke aanpassingen in de Dorpskerk ten aanzien van beeld en geluid en ventilatie/verwarming. De eerste aanpassingen zijn inmiddels uitgevoerd. Verwarming  en ventilatie vergen veel meer. We zijn nu bezig om een adviesbureau op dit terrein een technisch advies te vragen waarmee we installateurs kunnen benaderen.

We houden u op de hoogte.

 

Namens de kerkrentmeesters 

Adri Jobse


«   »