Van de Kerkrentmeesters januari 2022

Gepubliceerd op 1 januari 2022 om 12:00

Kerkbalans

In het vorige nummer van het kerkblad werd de actie Kerkbalans al uitgebreid aangekondigd door Kees de Kok. Nu nog een kleine herinnering.

Vanaf 15 januari zal deze actie weer worden uitgevoerd door een groot aantal vrijwilligers. Uw financiële bijdrage is heel erg belangrijk voor de voortzetting van het werk in de gemeente. Wij hopen dat iedereen naar vermogen zal bijdragen. Laten we samen de schouders eronder te zetten en proberen het voorziene tekort in de begroting 2022 uiteindelijk zo goed mogelijk weg te werken. 

Namens de kerkrentmeesters,

Adri Jobse

Geef vandaag voor de kerk van morgen                                        

Actie Kerkbalans 2022 komt eraan: 15-29 januari

Zoals gebruikelijk gaat in januari 2022 de actie Kerkbalans weer van start.

De actie start ca 15 januari. Normaal worden de enveloppen persoonlijk door één van de vele bezorgers aan u overhandigd. Daar we bij de start van de actie nog coronamaatregelen van kracht zijn worden de enveloppen niet overhandigd maar in uw brievenbus gedaan. U wordt verzocht om de ingevulde enveloppen, binnen een week, in de brievenbus bij de bezorger of PKC in te leveren 

We hebben daarom een lijst van bezorgers toegevoegd in het kerkblad.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Kees de Kok


«   »