Van de Kerkrentmeesters maart 2021

Gepubliceerd op 1 maart 2021 om 10:40

Er is deze keer veel door de kerkrentmeesters met u te delen. Allereerst wil ik noemen dat er op 10 februari een gesprek heeft plaatsgevonden met wethouder Maas van de gemeente Veere over de ontwikkelingen rondom ons onroerend goed. Het was een gesprek in goede en constructieve sfeer. We hebben onze vragen nu goed op bestuurlijk niveau kunnen neerleggen. We hebben de vragen die we hebben bij de ontwikkelingsmogelijkheden rondom de Dorpskerk en  het PKC voorgelegd. De gemeente komt daar op terug na onder andere  overleg met alle betrokken instanties die daarbij nodig zijn vanwege de status van monument die de Dorpskerk heeft. Ook zijn de vragen besproken die er zijn rondom het terrein van de Zionskerk. Die vragen borduren voort op de uitkomsten van het gebouwenonderzoek van  Kerkelijk Waardenbeheer die op de gemeenteavond zijn gepresenteerd. We hopen eind maart opnieuw in gesprek te kunnen gaan.

We begrijpen dat het veranderingsproces met betrekking tot het onroerend goed vragen en emoties oproept, ook al zijn er nog geen definitieve conclusies of besluiten. Als u vragen hebt of uw zorgen wil bespreken, neem dan s.v.p. contact met ons op. Wij zijn altijd bereid u hierover ook persoonlijk te woord te staan en met u in gesprek te gaan.

Verder is te melden dat er op dit moment een al lang geplande reparatie van het orgel in de Dorpskerk uitgevoerd wordt. We hopen dat het orgel eind februari of begin maart weer gebruiksklaar is.

Op het terrein van de Zionskerk zijn een viertal Essen gekapt ivm Essentaksterfte waardoor er gevaar ontstond voor uitval van takken.

De exemplaren die mogelijk gevaar voor de omgeving konden opleveren zijn verwijderd.

Hieronder volgen bijdragen van Simon Bommeljé, penningmeester en Kees de Kok ,coördinator Kerkbalans.

Er is uitleg over de besteding van het verjaardagsfonds en een bericht naar aanleiding van de actie Kerkbalans.

De jaarrekening 2020 moet nog worden vastgesteld in de kerkenraad en wordt daarom later gepubliceerd. Maar de goede berichten ,ondanks het bestaan van een tekort, wilden we toch graag alvast met u delen.

 

Adri Jobse