Van de Kerkrentmeesters februari 2021

Gepubliceerd op 29 januari 2021 om 00:00

Kerkbalans

De actie kerkbalans is op 16 januari van start gegaan. Inmiddels heeft iedereen, als het goed is, een enveloppe ontvangen. Vanwege de lockdown hebben wij u gevraagd om deze keer de retourenveloppe zelf ter bestemder plaatse te brengen. Wij vragen hiervoor uw begrip. Mocht u er nog niet toe gekomen zijn, u kunt uw enveloppe nog in de brievenbus van het PKC stoppen.

U mag ook contact opnemen om hem alsnog op te halen via tel 06 51188971.

De actie van vorig jaar is inmiddels met veel succes afgesloten. We komen daar in het volgende kerkblad op terug.

Adri Jobse

Verzekeringen van de PGO

Van verschillende kanten is gevraagd hoe en op welke wijze wij als kerk verzekerd zijn. Graag informeren wij U hierover.

Wij hebben twee pakketten verzekeringen grofweg te splitsen in onroerende zaken en aansprakelijkheid. De pakketten zijn samengesteld door de PKN en afgesloten bij Donatus (onroerende zaken) en Mercer.Marsh Benefits (aansprakelijkheid) door en voor de Protestantse Gemeente Oostkapelle. De diaconie is automatisch medeverzekerd voor alle verzekeringen. Daarnaast is er nog een collectieve dekking voor de aansprakelijkheid van alle vrijwilligers die onder de paraplu van de PGO werken. Dit is een verzekering van de overheid die via de Gemeente Veere om niet aan ons is verleend.

Donatus

Bij Donatus lopen de volgende verzekeringen voor onze vier gebouwen:

Opstal/glas, uitgebreide inventarisverzekering, orgels, kostbaarheden, vandalisme, inventaris en bibliotheek.

Mercer.Marsh

Bij Mercer.Marsh lopen de volgende aansprakelijkheidsverzekeringen:

Aansprakelijkheidsverzekering voor de kerken; rechtsbijstandsverzekering; bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering (voor alle bestuurders inclusief Diaconie); geldswaardenverzekering en vervangingsverzekering predikanten. (Als de dominee langdurig ziek wordt en wij kosten maken ter tijdelijke vervanging).

Gemeente Veere

Om het werk door vrijwilligers te stimuleren heeft de landelijke overheid met de VNG een collectieve aansprakelijkheidsverzekering  gemaakt voor deze vrijwilligers, mits zij werkzaam zijn onder auspiciën van de PGO. Deze verzekering is door de Gemeente Veere om niet aan ons verstrekt. Hieronder vallen ook de vrijwilligers die ons zomerkamp leiden en begeleiden.

 

Mochten er onduidelijkheden in deze globale omschrijving zitten, of mocht u nog andere specifieke vragen hebben over onze verzekeringen dan kunt u contact opnemen met de penningmeester.

 

Simon Bommeljé

Ouderling-kerkrentmeester

0653621002 


«   »