Van de Kerkrentmeesters december 2020

Gepubliceerd op 31 december 2020 om 19:57

Proces rondom toekomst onroerend goed

In het vorige nummer van het kerkblad werd het advies van de Silasgroep over het toekomstig gebruik van onze gebouwen aangekondigd. Inmiddels is de gemeenteavond achter de rug en bent u op de hoogte gebracht van dit advies.

De kerkrentmeesters zijn nu bezig met het onderzoeken van de vragen die bij de verschillende opties moeten worden beantwoord om zo toe te werken naar een zo goed mogelijk gefundeerd besluit voor de toekomst van het onroerend goed. Zodra daar duidelijkheid over is zult u opnieuw worden geïnformeerd en gehoord. Een spannende tijd.

 

Geldwerving

Ondertussen gaat het gebruikelijke werk door. Op de achtergrond worden de voorbereidingen getroffen voor de actie Kerkbalans 2021 in januari. De extra geldwervingsactie in het kader van de coronacrisis heeft uiteindelijk ca 16.000 euro opgebracht. Veel dank aan alle gulle gevers. Uw betrokkenheid geeft ons veel vertrouwen voor het slagen van de actie Kerkbalans in 2021.

De werving van de vrijwillige bijdragen 2020 wordt afgesloten. De penningmeester zal  binnenkort nog de herinnering aan de toezeggingen van het afgelopen jaar versturen.

 

Corona en gebruik van het kerkgebouw

Wellicht hebt u al gezien dat er een nieuwe “hoed” op het dak van de Zionskerk is geplaatst. De ventilatie is weer gerepareerd. Dat klinkt simpel maar er moesten de nodige aanpassingen worden uitgevoerd om alles in orde te krijgen.  De veiligheid in het gebouw ten aanzien van Corona is daarmee een stuk verbeterd. De landelijke richtlijnen staan nog steeds maximaal 30 kerkgangers toe en zingen wordt in alle gevallen afgeraden. Maar de reparatie maakt wel mogelijk dat we, zodra zingen weer tot de mogelijkheden behoort in de richtlijnen, ook snel op een veilige manier het zingen kunnen hervatten. Dank voor alle inzet van iedereen die hier bij betrokken was.

 

Namens de kerkrentmeesters,

Adri Jobse


«   »