Van de Kerkrentmeesters november 2020

Gepubliceerd op 28 oktober 2020 om 20:00

Samen zijn wij eruit gekomen!

Op 15 september jl. viel de acceptgirokaart voor de actie rond de Solidariteitskas collecte 2020 bij iedereen in de bus. De bedoeling van deze actie is om het extra tekort dat wij oplopen als gevolg van de Covid-19 pandemie op te vangen. De schade die wij als Gemeente verwachtten te lijden schatten wij destijds op € 13.700,-, waarbij wij geen rekening hebben gehouden met de tweede golf.

Het was overweldigend om te zien hoe op 15 september direct vanaf 12.30 uur Uw giften ad gemiddeld € 50,- op de bankrekening van onze Protestantse Gemeente Oostkapelle binnenkwamen. Het verloop van de giften was als een exponentieel aflopende curve en zoals wij allen weten heeft deze curve een lange uitloop naar nul. Per vandaag (18 oktober) heeft U ruim € 14.500,- geschonken en de curve is nog niet op haar nulpunt beland. Grofweg gezegd hebben dus al bijna 300 gemeenteleden een bijdrage geleverd waarvoor wij iedereen enorm bedanken. Misschien zijn er nog gemeenteleden die € 50,- wat teveel vinden maar wel € 15,- willen storten dan kunt U dat gewoon doen op onze bankrekening NL38RABO0375519157 t.n.v. Protestantse Gemeente Oostkapelle o.v.v. Solidariteitskas 2020.

Als de stortingen nog even doorlopen dan kunnen wij de installatie voor Kerk TV die wij t.b.v. het uitzenden van onze kerkdiensten in Corona tijd hebben moeten aanschaffen ook nog uit deze actie dekken.

Het is ontzettend fijn om de grote steun van de Gemeente te ervaren en wij zijn erg dankbaar dat wij, mede door deze extra bijdragen ook in deze wat moeilijker omstandigheden toch de kerk springlevend kunnen houden.

 

Namens het College van Kerkrentmeesters

Simon Bommeljé, penningmeester

Fantastisch dat de penningmeester het bovenstaande kan schrijven. Het toont uw grote betrokkenheid bij de gemeente. Gelukkig kunnen we dit jaar waarschijnlijk met een wat kleiner tekort afsluiten dan verwacht terwijl er ook veel extra kosten waren.

De gemeente is springlevend maar er is wel krimp in zoals in vele plaatsen. Krimp in het aantal leden en daarmee logischerwijze ook in de inkomsten en in het aantal kerkgangers.

We deden er u in maart al verslag van in de nota financieel perspectief. Daar trokken we de conclusie dat  we in de toekomst de krimp van de gemeente zullen moeten vertalen in reductie van personeelskosten en reductie in aantal gebouwen. Onze jas is wat ruimte betreft te groot en knelt een beetje waar het de toekomst van de financiën betreft.

Dat is hard om te moeten constateren en dat gaat uiteraard gepaard met emotie bij de uitvoering.

Sluiting van welk kerkgebouw dan ook levert emoties op. Het gaat niet om een willekeurig gebouw dat overbodig wordt. Er is in die gebouwen ook heel veel gebeurd. Er zijn veel herinneringen. Die emotie is voor iedereen verschillend. Daarom hebben we een extern adviseur van de adviesgroep Kerkelijk Waardebeheer Silas gevraagd om een objectief advies in dit vraagstuk te geven. Het rapport  is inmiddels gemaakt door deze adviesgroep en is besproken in de kerkenraad. Voor de inhoud van het advies verwijs ik naar het verslag van de kerkenraadsvergadering elders in dit kerkblad.

Op 25 november is een gemeenteavond gepland zodat u allemaal op de hoogte bent van de inhoud van het advies. De adviseur is dan beschikbaar voor het stellen van vragen.

Intussen moeten we naar aanleiding van het advies gaan onderzoeken wat de mogelijkheden en onmogelijkheden rondom de gebouwen zijn. Wat is de beste optie in financiële zin? Wat is er mogelijk in bijvoorbeeld het bouwen van een nieuwe vergaderruimte bij de Dorpskerk zoals dat in veel buurdorpen is gebeurd? Wat kan er wat het PKC betreft? Nieuwbouw? Renovatie? Verkoop ?

Wat zijn de mogelijkheden wat de Zionskerk betreft? Gedeeltelijk verkopen? Herontwikkelen? Medegebruik?

En wat wordt dan de beste keuze in de zin van functionaliteit van de gebouwen voor het gemeente zijn in ons dorp?

In veel opties krijgen we te maken met de burgerlijke gemeente Veere. We gaan in gesprek om de mogelijkheden te verkennen en te bezien welke richting het dan vervolgens op moet gaan.

We komen vervolgens terug bij de kerkenraad om een besluit voor te bereiden en daarna in een gemeenteavond bij u om uw mening te horen. Daarna volgt pas definitieve besluitvorming.

Een hele weg , maar de eerste stap is gezet. Ook  bij krimp kunnen we de kerk met uw steun en gebed samen springlevend houden. We gaan op zoek naar de best passende jas.

 

Namens de kerkrentmeesters,     Adri Jobse