Van de Kerkrentmeesters oktober 2020

Gepubliceerd op 1 oktober 2020 om 00:00

Alleen samen komen wij eruit. Met deze aanhef hebben wij een beroep gedaan op alle gemeenteleden om de gevolgen van het corona-virus voor onze Protestantse Gemeente Oostkapelle te verminderen of misschien zelfs op te heffen. Via de collecte voor de solidariteitskas hebben wij gevraagd om per gemeentelid € 50,- te storten, waarvan dan circa € 43,- is bestemd voor onze gemeente.

Door problemen met de verzending bij het landelijk bureau van de PKN is de verzending van de acceptgirokaarten pas gebeurd op 14 september i.p.v. op de afgesproken datum 2 september, waardoor op het moment van inleveren van deze kopij (18 september) er nog maar 3 dagen zijn verlopen. Toch is het hartverwarmend om te zien dat al meer dan 75 gemeenteleden een totaalbedrag van € 4.180,- hebben gestort. Wij gaan er dan ook vanuit dat wij met ons allen het streefbedrag van circa € 13.700,- zullen behalen. De totale terugloop van corona-gebonden inkomsten kunnen wij nog niet helemaal overzien. Wel kunnen wij melden dat de vrijwillige bijdragen normaal doorgaan en zoals het er nu naar uitziet zeker op het geprognotiseerde bedrag uitkomen.

Een enorme opsteker was een gift van € 5.000,- die wij, naast alle extra bijdragen voor de gemiste collecten via losse stortingen, ontvingen. Nogmaals alle gevers dank voor jullie steun.

Eind september gaan wij de tussentijdse cijfers opstellen aan de hand waarvan wij de geprognotiseerde inkomsten ruw schatten en gebruiken voor de begroting die begin oktober alweer naar het college van kerkrentmeesters en daarna moderamen en kerkenraad moet. Tegen die tijd zullen wij ook de (nagenoeg) volledige opbrengst van de actie weten en melden.

“Alleen samen komen wij eruit”. Maar wij weten ook dat wij het niet alleen doen, maar gesteund worden door onze Heer die nooit loslaat het werk dat zijn handen begon.

 

Namens het College van Kerkrentmeesters.                      

Simon Bommeljé  penningmeester


«   »