Van de Kerkrentmeesters juli 2020

Gepubliceerd op 16 juli 2020 om 11:46

Het zijn spannende tijden. De coronacrisis vraagt veel van ons allemaal. Gelukkig verbetert de situatie geleidelijk en komen er meer mogelijkheden voor ons sociale leven. Daarin past ook het voorzichtig weer starten van de kerkdiensten.

Ondertussen zijn  er de zondagochtendwijdingen, sinds kort ook met beeld. De bijdrage van Job Coppoolse is hier zeer gewaardeerd en echt onmisbaar. Heel veel dank aan Job! We gaan de digitale weg niet meer loslaten. Voor veel mensen die aan huis gebonden zijn is ook het live beeld een belangrijk onderdeel van de verbinding met de kerk. Daarom wordt er nu apparatuur aangeschaft om de diensten in de toekomst live ook met beeld te kunnen uitzenden. We hopen dat dat al op 5 juli bij de eerste openlucht dienst kan worden gerealiseerd.

De bediening van de camera wordt heel eenvoudig maar vergt wel een aantal vrijwilligers omdat het lastig is om taken van beamen en beeldtechniek tegelijk te bedienen. De bediening is grotendeels geautomatiseerd maar vergt een paar eenvoudige handelingen gedurende de dienst. Er is geen voorbereiding voorafgaand aan de dienst zoals bij het beamteam. Bij deze dus een oproep om u hiervoor in te zetten. U kunt zich opgeven bij de scriba of mij bellen of mailen (apjobse@zeelandnet.nl of 0651188971).

In financiële zin is het ook spannend. Hoewel er gelukkig een heel aantal mensen zijn die giften overmaken, waarvoor heel veel dank, missen we toch ook veel inkomsten. Na de zomer zullen we een extra geldwervingsactie houden.

De toekomst van de financiën houdt ons ook los van de coronacrisis al heel erg bezig. De zogenoemde perspectieven nota werd al in maart gepubliceerd. Daarin zijn de toen al niet rooskleurige cijfers gemeld. Op de gemeenteavond van 8 juli krijgt u daar verdere toelichting over en worden de consequenties met u bediscussieerd. De financiële situatie kan niet zonder gevolgen blijven voor ons bezit aan onroerend goed. Wij hopen u dat op 8 juli voldoende te kunnen toelichten. In de voor het oog stille coronaperiode zijn we volop bezig geweest met verkenning van mogelijkheden. Dat proces duur nog voort. Beslissingen zijn nog niet genomen hoewel de geruchtenmachine soms anders doet vermoeden. Dat zou ook niet kunnen zonder dat u daarin gekend en gehoord bent. Op 8 juli gaat het nog alleen over de analyse van de financiële situatie. Praktische gevolgen inzake onroerende zaken komen later in het jaar op een nieuwe vergadering aan de orde. De uitnodiging voor de gemeenteavond kunt u elders in dit blad vinden. Opgave voor deelname is noodzakelijk ivm de coronamaatregelen.

De perspectievennota staat in het maartnummer van dit blad en is op de website te vinden. U kunt ook een exemplaar bij de scriba opvragen.

Namens de kerkrentmeesters

Adri Jobse


«   »