Van de Kerkrentmeesters maart 2020

Gepubliceerd op 21 maart 2020 om 14:12

Actie Kerkbalans

De actie kerkbalans is inmiddels in afgerond. De geschatte opbrengst ligt iets boven de 119.000 euro Velen hebben hun bijdrage verhoogd waardoor een belangrijk deel van weggevallen bijdragen is gecompenseerd! Heel veel dank voor uw  trouwe steun aan de gemeente.

Veel dank aan de vrijwilligers die langs de deuren gingen en veel tijd investeerden om deze actie weer mogelijk te maken. Elk jaar weer bijzonder.

Tuin Zionskerk

In het kader van het beleidsplan Groene Kerk zijn er afspraken gemaakt met de vrijwilligers die het groen voor ons onderhouden.

De bestrating zal onkruidvrij worden gehouden zonder chemische bestrijdingsmiddelen. Deze middelen worden elders in de tuin niet gebruikt. Er zal meer groene opslag zijn tussen het straatwerk. Dat zal wellicht voor sommige kerkgangers een acceptatieverandering vergen. Het terrein moet waarschijnlijk 2 maal per jaar met een borstelmachine behandeld worden.

Er was veel onderhoud te doen in het snoeiwerk van bomen en struiken. De bomen moesten worden opgekroond om voldoende licht voor de ondergroei toe te laten. De snoei is gericht op verjonging van de struiken.  Andre de Buck en Wim Louws zijn hier uitgebreid mee bezig geweest. KrijnJan Coppoolse heeft zich ingezet om het afval te versnipperen. Veel dank voor de grote hoeveelheid werk !

Het gras zal in een strook van 2-3 meter vanaf de rand van de bestrating kort worden gehouden. De rest zal 2 maal per jaar worden gemaaid. Daarmee wordt beoogd een grotere  biodiversiteit te krijgen t.a.v. planten en insecten. Het gemaaide gras moet dan wel worden afgevoerd. Ook hier zal er gewenning aan een ander beeld nodig zijn.

De schouwstrook langs de sloot aan de achterzijde wordt geëgaliseerd  en daarna ingezaaid met bloemenzaad zoals in het verleden eerder is gebeurd.

Schoonmaak

De schoonmaakploeg heeft afscheid genomen van Peter Marinissen. Hij heeft de afgelopen jaren de coördinatie verzorgd. Dank aan Peter voor alle inzet die hij heeft  getoond voor “zijn” schoonmaakploeg.

Meerjarennota

Elders in dit blad staat een verkorte versie afgedrukt van de meerjarennota die in de kerkenraad is besproken. Dit zeer belangrijke onderwerp staat ook op de agenda van de komende gemeenteavond. Uw aanwezigheid is meer dan gewenst!

 

Namens de kerkrentmeesters

Adri Jobse


«   »