Van de Kerkrentmeesters - februari 2019

Gepubliceerd op 30 januari 2019 om 20:00

In verband met de wisselingen in ons college zijn de taken opnieuw onder de loep genomen.

Ouderling-kerkrentmeester Simon Bommeljé gaat de penningen beheren en ouderling-kerkrentmeester Adri Jobse zal als vervangend voorzitter optreden bij afwezigheid van de voorzitter. Kerkrentmeester Rob Boogaard zal de taken overnemen van oud-kerkrentmeester Jasper Coppoolse. Onze boekhouder, Adri Rottier, heeft kenbaar gemaakt dat hij na het opstellen van de rekening 2018 (begin februari) zijn werkzaamheden voor onze protestantse gemeente zal beëindigen. Ouderling-kerkrentmeester Simon Bommeljé zal zijn werkzaamheden overnemen. In de volgende mededelingen “van de kerkrentmeesters” zal hieraan verder aandacht worden geschonken. In eerste aanleg is er een concept-nota besproken “kerkelijk geldbeheer” naar aanleiding van het “inspiratie”document (ideëel omgaan met ons kerkelijk geldbeheer) op verzoek van de kerkenraad. Er zal weer een evaluatie-gesprek gepland worden met koster Bram Lindenberg. Dit jaarlijkse gesprek dient om de organisatie  omtrent de uitvoering van de gebruikelijke werkzaamheden e.d. soepel te laten verlopen. De verbeterde aanpassingen in de omschrijving voor het gebruik van de Dorpskerk werden besproken. Een aantal “haperingen” in de Dorpskerk passeerden de revue en zullen met de leveranciers besproken worden, zoals vervanging lampen, geluidsinstallatie, verwarming, enz. Uitvoerig wordt gesproken over het krimpend aantal vrijwilligers voor o.a. schoonmaken kerkgebouwen. De afname van het aantal leden en de vergrijzing wordt nu ook voelbaar in het vrijwilligersbestand!

Het college gaat zich beraden over de gevolgen van de krimp in het aantal leden en de daarmee verband houdende mindere inkomsten mede in het verlengde van de nota “feiten op een rij”. Er zullen nu ingrepen voorgesteld worden om in de toekomst als protestantse gemeente goed te blijven functioneren. Wij zijn ons ervan bewust dat de voorgestelde ingrepen pijn zullen doen maar zijn helaas noodzakelijk.

Simon J.Lous, voorzitter College van Kerkrentmeesters